فارکس مارکت

ریسک و انواع آن

علیرضا حسین پور دانشجوی کارشناسی حسابداری بازرگانی ازدانشگاه شمال آمل
در این وبلاگ سعی می شود مطالبی متنوع که عمدتا حول محور حسابداری برای دوستان
ارائه گردد. لطفا با نظرات خود در پربارتر شدن وبلاگ یاری ام نمایید.

حسابداری نوین

یکی از فرآیندهای مهم در حسابرسی تعیین ریسک حسابرسی است.ریسک حسابرسی یعنی آن ریسکی که تحریف با اهمیتی در صورتهای مالی وجود داشته باشد وحسابرس ندانسته نظر خود را از بابت آن تعدیل نکند.

یا بعبارتی احتمال خطر اينکه حسابرس ناآگاهانه نتواند نظر خود را نسبت به صورتهاي مالي که داراي اشتباه با اهميت است اصلاح نمايد.

*انواع ریسک حسابرسی: 1) ریسک نوع آلفا(رد نادرست)،2) ریسک نوع بتا(پذیرش نادرست)

1) ریسک نوع آلفا(رد نادرست):یعنی اینکه صورتهای مالی به نحو منصفانه ومطلوب تهیه شده ولی حسابرس نظرغیرمقبول ارائه می دهد.این ریسک کارایی وصرفه اقتصادی حسابرس را مورد تردید جدی قرار می دهد.

2) ریسک نوع بتا(پذیرش نادرست):یعنی اینکه صورتهای مالی به نحو منصفانه ومطلوب تهیه نشده ولی حسابرس ریسک و انواع آن نظرمقبول ارائه می دهد. این ریسک اثر بخشی حسابرس را مورد تردید قرار می دهد.

در طول انجام يک حسابرسي عمليات بايستي بگونه‌اي برنامه‌ريزي و اجراء شود که ريسک حسابرسي تا ميزاني به حداقل برسد که حسابرسان بنا به قضاوت حرفه‌اي خود، آن ميزان را براي ابزار اظهارنظر حرفه‌اي خويش مناسب ببينند. متدلوژي مورد عمل ریسک و انواع آن در حسابرسي مبتني بر ريسک نيز در همين جهت مورد اجراء قرار ميگيرد و شامل مراحل زير است :

1) طراحي حسابرسي: در مرحله طراحي مهمترين کارهايي که بايستي صورت بگيرد عبارتست از; آشنائي با فعاليت تجاري صاحبکار و شرايط صنعت، انجام بررسي‌هاي تحليلي، مستندسازي ارزيابي سيستم حسابداري. ارائه برنامه حسابرسي در جهت تعيين نوع، زمانبندي و ميزان آزمونهائي که بايستي انجام شود، براساس جمع‌بندي نتايج بدست آمده و در حول سؤالات اصلي کنترل و در هر يک از چرخه‌هاي عملياتي صورت مي‌پذيرد.

3) اجراي برنامه:اجراي برنامه به معناي بکاربردن يک سري از تکنيکهاي حسابرسي جهت دستيابي به اهداف از پيش تعيين شده (منعکس در برنامه) صورت پذيرفته و در ریسک و انواع آن نهايت براساس کل شواهد بدست آمده اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي به شکل يک گزارش حسابرسي صورت ميپذيرد.

* اجزای ریسک حسابرسی :1 ) ریسک ذاتی؛2) ریسک کنترلی؛3) ریسک عدم کشف

1) ریسک ذاتی : هر فعالیت وموضوع آن فی النفسه دارای نوعی ریسک است.موضوع فعالیت شرکتها وماهیت آن به دنبال خود نوعی ریسک دارد.مثلا" فعالیت یک معدن سنگ نمک را با فعالیت یک معدن سنگ طلا را با هم مقایسه کنید،طبیعی است که ماهیت فعالیت یک معدن سنگ طلا دارای ریسک بیشتری است،ماهیت حسابهای یک شرکت نیز چنین وضعیتی دارند.طبیعی است که ریسک اقلامی مانند وجوه نقد و حساب بانک بسیار بالاتر از مواردی مانند زمین،ساختمان وماشین آلات است.بنابرابن ریسک ذاتی را چنین تعریف می کنیم : احتمال خطر تحریف در مانده یک حساب،گروه معاملات مربوط به آن حساب یا گروه حسابهایی که درغیاب کنترلهای داخلی ممکن است رخ دهد.ریسک ذاتی به ترتیب در وجوه نقد،حسابهای برآوردی مانند استهلاک و ذخایر بیشتر از سایر حسابها است. لازم به ذکر است ریسک ذاتی در مرحله برنامه ریزی ارزیابی می شود.

2) ریسک کنترلی : میزان صحت و قابلیت اتکا صورتهای مالی بستگی کامل به کنترلهای داخلی مستقر در واحد اقتصادی دارد.هر چه کنترلها موثرتر و قوی تر باشد،حسابرس نسبت به صورتهای مالی بیشتر اعتماد می کند بالعکس هرچه کنترلها ضعیفتر باشد،ضریب اشتباه بیشتر می شود. .بنابرابن ریسک کنترلی را چنین تعریف می کنیم : احتمال خطر تحریف در مانده یک حساب،گروه معاملات یا گروه حسابها به نحوی که کنترلهای داخلی قادر به کشف آن نباشند.بر همین اساس هر چه کنترلهای داخلی قوی باشد،ریسک کنترلی ضعیف (کم) می باشد وبلعکس هرچه کنترلهای داخلی ضعیف باشد، ریسک کنترلی افزایش می یابد.

3) ریسک عدم کشف :حسابرس ممکن است رسیدگی خود را به گونه ای مناسب وصحیح طراحی نکرده باشد و یا در رعایت و اجرای استانداردها سهل انگاری کرده باشد. بنابراین ریسک عدم کشف را چنین تعریف می کنیم : احتمال اینکه حسابرس با انجام آزمونهای خود موفق به کشف تحریف در مانده حسابها،گروه حسابها یا معاملات نشود.

ریسک و انواع آن

ریسک و انواع آن

در این مقاله به بررسی ریسک و انواع آن می پردازیم

با ما همراه باشید.

بنابه تعریف ویکی پدیا ، ریسک به معنای احتمال نوسانات ریسک و انواع آن آتی نرخ بازدهی می باشد و بنا بر تعریف وبستر ، ریسک به معنای شانس بروز زیان یا آسیب دیدگی از یک خطر معین می باشد. دستیابی به ثروت و سود ناشی از سرمایه گذاریها از آنجا که با گذر زمان مرتبط است ، همواره با موضوعی تحت عنوان مخاطره یا ریسک مواجه بوده است.

درادبیات مالی ، ریسک را می توان بصورت رویدادهای غیر منتظره که معمولا بصورت تغییر در ارزش دارایی ها یا بدهی ها می باشد، تعریف نمود. بعبارتی ریسک و انواع آن ریسک به معنای انحراف نتایج واقعی از نتایج برآوردی سرمایه گذار می باشد.

انواع ریسک

از انواع ریسک می توان موارد ذیل را نام برد:

ریسک مالی(ریسک بازارسرمایه)، ریسک نرخ بهره، ریسک نقدینگی، ریسک نرخ ارز، ریسک بازارمحصول، ریسک منابع انسانی، ریسک عدم پرداخت وام، ریسک تورمی و …

ارزیابی ریسک

به فرآیند کلی برآورد نمودن میزان ریسک و تصمیم گیری در خصوص قابل تحمل بودن ریسک ، ارزیابی ریسک گفته می شود.

انواع ریسک در بازار سرمایه

کل ریسک بازار را می توان به دو دسته ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک تقسیم نمود

ریسک سیستماتیک

این نوع ریسک بر روی تمام سهام بازار و با مقادیر مختلفی تاثیر می گذارد. وجود این ریسک اجتناب ناپذیر بوده و سرمایه گذاران برای کسب سود ناچار به تحمل آن می باشند.

ریسک غیر سیستماتیک

این نوع ریسک بطور معمول تنها بر یک نوع سهام مشخص تاثیر می گذارد. این نوع ریسک را می توان با انتخاب بهینه سهام تشکیل دهنده سبد کاهش داد. بنابراین می ریسک و انواع آن توان با انتخاب مناسب سهام برآیند این ریسک را به صفر نزدیک نمود.

نرم افزار حسابداری یاس سیستم

روش های اندازه گیری ریسک

شاخصهای مختلفی برای تبیین نوسانات مورد استفاده قرار می گیرد که بعضی از مهم ترین آنها عبارتست از :

  1. دامنه تغییرات
  2. متوسط انحراف خطی (متوسط قدر مطلق انحرافات)
  3. واریانس(متوسط مجذور انحرافات)
  4. انحراف معیار

ریسک، شدت تغییرات بازده سهم در دوره های گذشته است که برابر است با انحراف معیار آن.

مدیریت ریسک سرمایه گذاری :

سرمایه گذاری ، نیازمند مدیریت است .زیرا دستیابی به ثروت سود ناشی از سرمایه گذاری از آنجا که با گذشت زمان ارتباط دارد، همواره با خطر یا ریسک مواجه بوده است. بدلیل آن که برای تصمیم گیری در بازار سرمایه موارد متعددی نقش و تاثیر دارند، ریسک سرمایه گذاری در بازار سرمایه بسیار بالا است . بعنوان مثال می توان به نحوه تنظیم سبد سهام و تاثیر آن بر میزان سود و کاهش ریسک وخطر اشاره نمود. از این رو انتخاب و ترکیب بهینه ریسک و انواع آن یا به تعبیری بهتر تنوع سهام موجود در یک سبد سهام می تواند منجر به کاهش ریسک در بازار سرمایه شود.

ضریب همبستگی در تعیین تراز کی بازده سبد سهام بسیار مهم می باشد اگر ضریب همبستگی کمتر از یک باشد و به سمت منفی میل کند بیشتر به کاهش ریسک سبد کمک می کند. ضریب همبستگی منفی ، ریسک سبدسهام را به شدت کاهش می دهد. زیرا در چنین حالتی ، وقتی که یکی از سهام روندی منفی داشته باشد سایر سهام ها می توانند سیر مثبت داشته باشند.

نام مقاله : ریسک و انواع آن

منابع جهت مطالعات بیشتر:

2. مطالعه ریسک سقوط قیمت سهام در شرکت های درمانده مالی ، صالحی آزاد،کریمی نصرت، آزمایش،1398 ،

انواع ریسک و ساختار مدیریت ریسک در نظام بانکداری اسلامی

ببیست و ششمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 17 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.

مشخصات نویسندگان مقاله انواع ریسک و ساختار مدیریت ریسک در نظام بانکداری اسلامی

کامران ندری - عضو هییت علمی دانشگاه امام صادق (ع) مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانکی مرکزی ج.ا.ا

چکیده مقاله :

مدیریت ریسک یکی از مهم ترین ارکان سیستم های مالی و بانکی می باشد. زیرا بانک ها از یک سو سپرده های مردم را جمع آوری کرده و از سوی دیگر با استفاده از این منابع اقدام به انجام عملیات بانکی می نمایند. در این میان به دلیل طبیعت نظام بانکداری و مالیه اسلامی، بانک های اسلامی با ریسک هایی روبه رو هستند که شناسایی و مدیریت انواع آن بسیار مهم است برخی ریسک ها میان نظام بانکی و مالی متعارف و اسلامی مشترک بوده و برخی دیگر فقط در بانک های اسلامی وجود دارد. از این رو، شناخت مبانی مدیریت ریسک در بانکداری سنتی و شناخت کافی از فرهنگ غنی و رفتارهای اسلامی در زمینه معاملات و قراردادهای اسلامی از اهمیت قابل توجهی برخوردار باشد. لذا در این مقاله سعی شده است با روش تحلیلی توصیفی پس از مروری بر مطالعات انجام شده، انواع ریسک ها و مدیریت آن در مفهوم کلی مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. و سپس مهم ترین ریسک های مربوط به نظام بانکداری بدون ربا و عقود مختلف اسلامی معرفی شده است. نتایج نشان می دهد برخی ریسک ها به دلیل ویزگی های خاص و ماهیت نظام بانکداری بدون ربا، مختص به این نظام می باشند که برای کنترل و مدیریت آن نیازمند ابزارهایی ویژه و سازگار با اصول اسلامی می باشیم که در پایان برخی از ابزارهای پیشنهادی در زمینه مدیریت ریسک ارایه و مورد تحلیل قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

کد مقاله /لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا ACMFEP26_031 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

نحوه استناد به مقاله :

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:

محرابی، لیلا و ندری، کامران،1395،انواع ریسک و ساختار مدیریت ریسک در نظام بانکداری اسلامی،ببیست و ششمین کنفرانس سالانه سیاست‌های پولی و ارزی،تهران،https://civilica.com/doc/827725


در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: ( 1395، محرابی، لیلا؛ کامران ندری )
برای بار دوم به بعد: ( 1395، محرابی؛ ندری )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

ریسک و انواع آن در بازار ارزهای دیجیتال

مفهوم ریسک و انواع آن در بازارهای مالی به چه شکل است؟ زمانی که یک سرمایه گذاری انجام می دهیم و یا کالایی را به قصد کسب سود و افزایش قیمت آن در آینده، خریداری می نماییم، با یکی از مهم ترین مواردی که پیش رو خواهیم بود، ریسک انجام آن است. اما ریسک به چه معناست؟ یک مفهوم کلی درباره ی آن، این است که وقتی شما نسبت به آینده ی انجام کاری اطمینان ندارید، بحث ریسک انجام آن در میان خواهد بود. اما شما باید انواع ریسک را شناسایی کنید تا بتوانید درباره ی آن بهتر تصمیم بگیرید.

شما باید همیشه 2 نوع ریسک را در نظر بگیرید:

1. ریسک سیستماتیک که به نوعی ما نمی توانیم این نوع ریسک را هیچ وقت حذف نماییم. این ریسک مربوط به کل بازار است. برای مثال در بازار رمزارزها در اسفند ماه 1398 که ویروس کرونا بر روی بازار تاثیر بسیار گذاشت و ریزش شدیدی را شاهد بودیم که این ریزش در تمام حوزه های مالی مشهود بود و نه فقط در حوزه ی ارزهای دیجیتال. ما همیشه با این نوع ریسک ها مواجه هستیم و نمی توانیم آن ها را حذف کنیم.

2. دسته ی دوم ریسک غیر سیستماتیک هستند و این ریسک مربوط به کل بازار نیست. برای مثال فرض کنید که در بازار رمزارزها، یک ارزی برای تست شبکه ی خود، عملکرد موفقیت آمیزی نداشته است و دچار یک ریزش قیمتی شده است. این عملکرد ناموفق مربوط به کل بازار نیست و دلیل بر منفی شدن عملکرد کل بازار نخواهد بود و فقط در یک مقطع زمانی مشخص، ارز مورد نظر دچار ریزش شده است. ما می توانیم از آن ریسک اجتناب کرده و از آن دوری کنیم که این با افزایش مهارت خود و شناخت و درک بیشتر بازار میسر بوده تا این ریسک را به حداقل رسانده و یا به صورت کلی حذف نماییم و سرمایه گذاری موفقی داشته باشیم.

حسابداری

در این متن های آموزشی، ارکان مختلف بازار سرمایه، ابزارهای و نهادهای مالی جدید، نحوه ورود و معامله و … به زبانی ساده در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا) با هدف توسعه فرهنگ سهامداری و معرفی هر چه بیشتر بازار سرمایه به علاقه مندان، متن های آموزشی الفبای بورس را منتشر می کند.

در این متن های آموزشی، ارکان مختلف بازار سرمایه، ابزارهای و نهادهای مالی جدید، نحوه ورود و معامله و … به زبانی در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

بخش دهم این مجموعه به توضیح انواع ریسک ها می پردازد:

در این قسمت قصد داریم انواع ریسک‌هایی را که یک سرمایه‌گذار در خرید سهام شرکت‌هاو سرمایه‌گذاری در بورس با آن مواجـه است، معرفی کنیـم.

ریسک‌‌ در یک طبقه‌بندی کلـی، به دو دستـه تقسیم می‌شود، ۱- ریسک قابل اجتناب و ۲- ریسک غیرقابل اجتناب

۱- ربسک قابل اجتناب:ریسکی که می‌توان با استفاده از ریسک و انواع آن برخـی روش‌ها، از آن اجتناب کرد. به این دسته از ریسک‌ها، ریسک‌های قابل اجتناب یا غیرسیستماتیک می‌گویند. ریسک‌های قابل اجتناب یا غیرسیستماتیک اغلب ناشی از خصوصیات خاص شرکت هستند. برای مثال، فرض کنید شما سهام شرکتی را خریداری کرده‌اید. اگر مدیریت شرکت ضعیف باشد، سهامداران شرکت درست عمل نکنند، یا شرکت در رقابت با سایر رقبا، موفقیتی بدست نیاورد و یا احیانا به علت قدیمی‌شدن محصولات تولیـدی آن شرکت، مشتریان شرکت به تدریج کم و فروش آن کاهش یابد، همه این موارد نمونه‌هایی از ریسک قابل اجتناب هستند. ریسک غیرسیستماتیک، اغلب منشأ درونی دارد و علت بروز آن، به داخل شرکت مربوط است. با توجه به اینکه این نوع ریسک را می‌توان با به کارگیری برخی روش‌ها، به حداقل ممکـن رساند، از آن به ریسک قابل اجتناب یاد می‌شود.

۲- ریسک غیرقابل اجتناب:دستـه دوم ریسک‌هایـی که سرمایه‌گذاران با آن مواجه‌اند، ریسک‌هایی هستند که کنتـرل آن در اختیار سرمایه‌گذار نیست. به این گروه از ریسک‌ها، ریسک‌ غیرقابل اجتناب یا ریسک سیستماتیک می‌گویند. مواردی مثل تغییر ریسک و انواع آن ریسک و انواع آن نرخ تورم، سیاست‌های کلان اقتصـادی، شرایط سیـاسی و…، مـواردی هستنـد که کنترل آنهـا از اختیار سرمایه‌گذار خـارج است. برای مثـال، تغییر در سیاست‌های کـلان اقتصادی و افزایش یا کاهش نرخ ارز و یا نرخ تورم، می‌تواند به طور مستقیم در وضعیت درآمد، هزینه و میزان سودآوری شرکت‌ها تأثیرگذاشتـه و طبیعتـا ارزش سهام آنها را تحت تأثیـر قرار دهد. اینگونـه ریسک‌ها را ریسک‌های سیستماتیک یا غیرقابل اجتناب می‌گوینـد، چون کنترل آنها از اختیـار سرمایه‌گذار خـارج است.

اما چگونه می‌توان ریسک قابل اجتناب را به حداقل ممکن رساند؟ به این ضرب‌المثل مشهور دقت کنید: ”همه تخم‌مرغ‌ها را در یک سبـد قرار ندهید”. اگر از شما بپرسند منطق این ضرب‌المثل چیست، همه شما خواهید گفت با این کار، ریسک ما کاهش می‌یابد؛ چون اگر یکی از سبدهای تخم‌مرغ به زمین افتاد و تخم‌مرغ‌های آن شکست، سبدها و تخم‌مرغ‌های دیگر همچنان سالم است.

در مباحث مرتبط با بورس هم تئوری بسیار معروفی به نام “تئوری سبد” وجود دارد که برپایه همین ضرب‌المثل شکل گرفته است. براساس این تئوری، سرمایه‌گذار می‌تواند با متنوع‌کردن سبد سرمایه‌گذاری خود و انتخاب دارایی‌های بسیار متنـوع، به جای یک یا چند دارایی محدود، ریسک‌های قابل اجتناب را در سرمایه‌گذاری خود به حداقل ممکن برساند. بنابراین، هراندازه سبد سرمایه‌گذاری متنوع‌تر باشد، ریسک سرمایه‌گذاری کمتـر خواهد شد.

بر پایه تئوری سبد، متخصصان بازار سرمایه توصیه می‌کنند به جای آنکه فرد یک یا چند سهم از شرکت‌های محدودی را خریداری کند، سهام شرکت‌های متنوع از صنایع مختلف را خریداری کند و حتی در سبد سرمایه‌گذاری خود، اوراق بهادار بدون ریسک مثل اوراق مشارکت و… هم داشته باشد.

اما مجددا این نکته را یادآور می‌شویم که با متنوع‌سـازی سبد سرمایه‌گذاری، تنها می‌توان حذف ریسک‌های قابل‌اجتناب (غیرسیستماتیک) را به حداقل رساند و حذف ریسک‌های غیرقابل اجتناب (سیستماتیک) از کنتـرل و اختیار سرمایـه‌گذار خارج است. البته با حذف یا کاهش ریسک‌های قابل اجتناب، عملا بخش عمده‌ای از ریسک‌هایی که سرمایه‌گذار با آن مواجـه است، کاهش می‌یابد.

امیدوارم این مباحث برای شما جالب بوده باشد. به هر حال، موضوع ریسک از موضوعات اساسی در سرمایه‌گذاری است و نمی‌شود به آن اشاره نکرد. در برنامه بعد هم به موضوع ریسک می‌پردازیم، اما از زاویه‌ای دیگـر.

علیرضا حسین پور دانشجوی کارشناسی حسابداری بازرگانی ازدانشگاه شمال آمل
در این وبلاگ سعی می شود مطالبی متنوع که عمدتا حول محور حسابداری برای دوستان
ارائه گردد. لطفا با نظرات خود در پربارتر شدن وبلاگ یاری ام نمایید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا