وب سایت گزینه های باینری

شرح چگونگی مدیریت صحیح چارت ها

شرح چگونگی مدیریت صحیح چارت ها

شرح وظایف

نام و نام خانوادگی: الهام صادقی

سابقه کار: 1سال

شماره تماس: 32621422 086

- انجام کلیه امورمربوط به تهیه و تدوین بودجه دانشگاه.

- همکاری با مدیران و روسای واحدها در امر تهیه و تنظیم بودجه .

- جمع آوری بودجه های پیشنهادی توسط واحدهای مختلف و بررسی برنامه ها و اعتبارات مورد پیشنهاد.

- تلفیق و تنظیم بودجه های پیشنهاد شده در قالب هدفها و خط مشی کلی دانشگاه .

- ابلاغ بودجه مصوب هر یک از واحدها ( در صورت نیاز ) و نظارت بر حسن اجرای آن از طریق مراقبت در نحوه مصرف اعتبارات و سنجش میزان پیشرفت عملیات در هریک از واحدها .

- دفاع از بودجه پیشنهاد شده در مراجع رسیدگی .

- ابلاغ بودجه مصوب به هریک از واحدها و تخصیص اعتبارات مصوب در دوره های سه ماهه به واحدهای دانشگاه.

- نگهداری حساب و دفاتر اعتبارات بودجه ای برحسب فعالیت و برنامه های اجرائی دانشگاه و نظارت بر اجرای بودجه واحدها .

- بررسی و مبادله موافقت نامه های مربوط به فعالیتهای جاری و عمرانی .

- مطالعه و بررسی مداوم وظایف سازمانی دانشگاه و واحدها و چگونگی گردش کار در آنها با توجه به برنامه توسعه دانشگاه .

- انجام بررسی های سازمانی به منظور برنامه ریزی و برآورد نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه با همکاری مدیریت امور اداری و پشتیبانی.

- مطالعه و بررسی مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه به منظور برنامه ریزی و تفکیک و تقسیم صحیح وظایف بین واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف دانشگاه .

- برنامه ریزی و ارائه طریق برای بهبود روشهای انجام کار و تحول اداری و بهره وری .

- تهیه و تنظیم نمودار سازمانی (تشکیلاتی) و تهیه و تنظیم پستهای سازمانی متناسب با وظایف و مسئولیتهای واحدهای تابعه دانشگاه با همکاری واحدهای ذیربط .

- برقراری ارتباط با کارشناسان وزارت علوم ، تحقیقات و فنّاوری جهت تجدید نظر و تغییرات در سازمان و تشکیلات دانشگاه .

- مطالعه و بررسی در خصوص تهیه و تنظیم شرح وظایف واحدها و همچنین شرح وظایف پستهای سازمانی دانشگاه و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصویب توسط هیات امناء .

- بررسی پیشنهادات واحدها در مورد تغییر و اصلاح پستهای سازمانی و شرح وظایف و تهیه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی آنها .

- تهیه و تنظیم آمارهای لازم درباره فعالیتها ، نیرو ها و عوامل موجود در دانشگاه و واحدهای تابعه (پرسنلی و بودجه) ، به منظور اعمال نظر صحیح ومنطقی در مدیریت دانشگاه .

- مطالعه و تشخیص نیازهای آموزشی و کارآموزی کارکنان غیر آموزشی و اجرای برنامه های آموزشی برای کارکنان مزبور .

- مطالعه و بررسی و همکاری در امر طبقه بندی مشاغل کارکنان .

- تشخیص و تعیین رشته شغلی پستهای سازمانی با توجه به طرحهای طبقه بندی مشاغل .

- شرکت فعال در شوراها ، کمیته ها و اظهار نظر پیرامون مسائل مربوط .

- برنامه ریزی برای بهبود مستمر مدیریت و افزایش بهره وری در فرایند آموزش تحقیق و فناوری با عنایت به شایسته سالاری ، ابتکار ، خلاقیت و افزایش مشارکت و انعطاف سازمانی.

- برنامه ریزی و نظارت بر طراحی ، بهینه سازی و انطباق نظامهای مدیریتی متناسب و مورد نیاز جهت اجرای برنامه های توسعه آموزش عالی .

- انجام طرحهای مطالعاتی مربوط به اصلاح ساختار و تشکیلات سازمانی ،ساختار نیروی انسانی، فرهنگ سازمانی،سیستمها و روشهای مورد عمل در دانشگاه .

- انجام طرحهای مطالعاتی برای تعیین اقدامات لازم در مورد اصلاح مقررات و آئین نامه های داخلی دانشگاه با هدف ساده سازی و هماهنگ ساختن آنها .

- برنامه ریزی و نظارت در زمینه بررسی سیستمها،روشها و رویه های مورد عمل در دانشگاه و انجام اقدامات لازم در جهت اصلاح و بهبود آنها با هدف افزایش رضایتمندی کارکنان و ارباب رجوع ، تسهیل در انجام کارها و انطباق با نیازهای جدید .

- پشتیبانی،هدایت و نظارت برفعالیتهای بهره وری و تحول اداری دانشگاه .

- برنامه ریزی جهت اجرای مصوبات شوراها و کمیسیون بهره وری و تحول اداری دانشگاه .

- ارزیابی عملکرد و تهیه و تنظیم گزارش ادواری از اجرای برنامه های تحول اداری و بهره وری در دانشگاه.

- اجرای برنامه های آموزشی، کارگاههای آموزشی، برگزاری سمینار و گردهمائی در ارتباط با تحول‌اداری و بهره وری.

مدیر داخلی کیست و چه شرح وظایفی دارد؟

‌هر سازمانی برای انجام برخی فعالیت‌های کاری به یک مدیر داخلی نیاز دارد. با توجه به این‌که مدیر داخل تعامل مستقیمی با مدیریت کل دارد باید در جریان هرگونه اتفاقی باشد تا اطلاعات موردنیاز را در اختیار مدیران ارشد قرار دهد. بنابراین باید فردی که دانش کافی در این زمینه داشته باشد استخدام شود. این فرد به شکل مستقیم زیر نظر مدیرعامل کار می‌کند، با این‌حال در نقش هماهنگ‌کننده سایر بخش‌های یک شرکت نیز به ایفای نقش می‌پردازد.

مدیر داخلی کیست و چه شرح وظایفی دارد؟

مدیر داخلی کیست؟

مدیر داخلی فردی است که در کنار کارکنان به فعالیت اشتغال دارد و نحوه کار آن‌ها را مشاهده می‌کند و اگر خطایی را مشاهده کند به فرد مربوطه تذکر می‌دهد. به‌طور کلی مدیر داخلی جزء آن گروه مشاغلی است که زیر نظر مدیرعامل کار می‌کند و به شکل همزمان با مدیران هم رده در ارتباط است و فعالیت کارمندان سازمان را زیر نظر می‌گیرد. مدیر داخلی باید محیط کاری را زیر نظر بگیرد و در صورت مشاهده کوچک‌ترین اشتباهی با مدیران ارشد صحبت کرده و سعی کند مشکل را برطرف کند. با این حساب مشاهده می‌کنیم که مدیر داخلی یکی از مشاغل مهم سازمانی است که ضمن هماهنگ کردن مدیران با یکدیگر با کارمندان در ارتباط است و هرگونه مشکل یا خطرایی را گزارش‌رسانی می‌کند.

یک مدیر داخلی چه شرح وظایفی دارد؟

شرح وظایف مدیر داخلی به سازمان یا شرکتی که مشغول کار در آن می‌شود بستگی دارد. در حالت کلی اولین مسئولیت مدیر داخلی در حوزه ارتباطات درون سازمانی و به عنوان نقطه مرکزی یک سازمان به فعالیت اشتغال دارد، به‌طوری که ضمن انجام هماهنگی‌ها، پیگیری پیام‌ها و امور اجرای را مدیریت می‌کند. مدیر داخلی کارهایی که مدیرعامل انجام نمی‌دهد را سازمان‌دهی می‌کند. اطلاع در مورد درخواست‌های مطرح شده توسط کارمندان، بررسی چگونگی فعالیت حوزه‌های مختلف، وضعیت استخدامی‌ها از جمله وظایف مدیر داخلی است. دومین وظیفه مدیر داخلی مرتبط با ارتباطات برون سازمانی است. تمامی این وظایف در تعامل با آداب معاشرت و برقراری ارتباط صحیح و کارآمد با شرکای تجاری و مشتریان سازمان است. این فرد باید در جریان تعاملات برون سازمانی باشد و زمانی که مشکلات را شناسایی کرد به دنبال رفع آن‌ها باشد.

سازمان‌ها از یک مدیر داخلی چه انتظاراتی دارند؟

هر سازمانی بسته به حوزه کاری خود شرح وظایف مشخصی را برای یک مدیر داخلی در نظر می‌گیرد، با این‌حال، برخی از این وظایف حالت مشترک دارند. از جمله این وظایف به موارد زیر باید اشاره کرد:

 • کنترل و نظارت بر فرایندهای مالی و اداری پروژه‌ها و دفتر شرکت
 • انجام هماهنگی بین کارفرما و تیم فنی در انجام پروژه‌ها
 • تهیه گزارش فعالیت‌های انجام شده در شرکت با تلفیق گزارش‌های سایر پرسنل
 • مستندسازی و نظارت بر فرایندهای کاری
 • مراقبت از تجهیزات شرکت و نظارت بر فرآیندهای نگهداری و هماهنگی جهت سرویس آن‌ها
 • تنظیم صورت جلسات و پیگیری مصوبات
 • انجام کلیه مکاتبات اداری شامل شماره‌گذاری نامه، ارسال، پیگیری، ثبت در کارتابل، دریافت، آرشیو
 • پاسخ‌گویی به تلفن‌های عمومی
 • ثبت اسناد مالی، مشخصات قراردادها، پروژه‌ها و غیره در پرتال
 • تنظیم فهرست بیمه پرسنل در پروژه‌های مختلف در هر ماه
 • جمع‌آوری مستندات لازم برای مسئولین مالی و بیمه
 • تهیه بلیط، رزرو هتل‌ها و امور مسافرتی

چگونه یک مدیر داخلی شویم؟

به‌طور معمول شرکت‌ها به دنبال جذب افرادی هستند که حداقل مدرک مهندسی صنایع را داشته باشد. این فرد باید دست‌کم یک سال سابقه مدیریت داخلی داشته باشد. آشنایی ضمنی با اصطلاحات بیمه، مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، روحیه جست‌وجو، توسعه و حل مسائل، مشکلات و علاقه‌مند به یادگیری و افزایش دانش و تجربه کاری، توانایی بالا در مکاتبات و تنظیم گزارش‌های هفتگی، ماهیانه و تسلط بر نرم‌افزارهای آفیس، توانایی اجرا و بهبود پیوسته فرآیندهای کاری، توانایی هماهنگی بین بخش‌های مختلف و مدیریت، توانایی انجام چندین کار همزمان، آشنایی کامل با مهارت‌های شرح چگونگی مدیریت صحیح چارت ها ISDL، آشنایی با اصول اولیه حسابداری و آشنایی ضمنی با نرم‌افزار حسابداری، تسلط نسبی به زبان انگلیسی، آشنایی با سیستم‌های CRM و SharePoint یا نرم‌افزارهای مشابه و کار گروهی برخی از مهارت‌هایی هستند که باید به عنوان یک مدیر داخلی داشته باشید.

اگر در مورد شغل مدیر داخلی تجربیاتی دارید، لطفا برای کمک به دوستان دیگر در بخش نظرات همین مطلب بنویسید.

به این مطلب چند ستاره می‌دهید؟ (امتیاز: 4.2 - رای: 15)

 • برچسب ها:
 • مدیر داخلی ,
 • وظایف مدیر داخلی ,
 • مدیر داخلی کیست

usersvg

رزومه نداری؟

آگـــــــــــهی‌های فوری

۱۰ جمله‌ای که نباید در یک مصاحبه شغلی بگویید!

۱۰ جمله‌ای که نباید در یک مصاحبه شغلی بگویید!

پرسش و پاسخ

 • مدیر داخلی کیست؟

مدیر داخلی فردی است که در کنار کارکنان به فعالیت اشتغال دارد و نحوه کار آن‌ها را مشاهده می‌کند و اگر خطایی را مشاهده کند به فرد مربوطه تذکر می‌دهد. و.

در حالت کلی اولین مسئولیت مدیر داخلی در حوزه ارتباطات درون سازمانی و به عنوان نقطه مرکزی یک سازمان به فعالیت اشتغال دارد، به‌طوری که ضمن انجام هماهنگی‌ها، پیگیری پیام‌ها و امور اجرای را مدیریت می‌کند. و.

کنترل و نظارت بر فرایندهای مالی و اداری پروژه‌ها و دفتر شرکت و انجام هماهنگی بین کارفرما و تیم فنی در انجام پروژه‌ها و .

به‌طور معمول شرح چگونگی مدیریت صحیح چارت ها شرکت‌ها به دنبال جذب افرادی هستند که حداقل مدرک مهندسی صنایع را داشته باشد اما.

آشنایی ضمنی با اصطلاحات بیمه، مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، روحیه جست‌وجو، توسعه و حل مسائل، مشکلات و علاقه‌مند به یادگیری و افزایش دانش و تجربه کاری، توانایی بالا در مکاتبات و تنظیم گزارش‌های هفتگی، ماهیانه و تسلط بر .

توسعه‌دهنده Vue.Js کیست به چه مهارت هایی نیاز دارد؟

آیا شغل برنامه‌نویسی حرفه‌ای مناسب شما است؟

 • مدیر داخلی کیست؟

مدیر داخلی فردی است که در کنار کارکنان به فعالیت اشتغال دارد و نحوه کار آن‌ها را مشاهده می‌کند و اگر خطایی را مشاهده کند به فرد مربوطه تذکر می‌دهد. و.

در حالت کلی اولین مسئولیت مدیر داخلی در حوزه ارتباطات درون سازمانی و به عنوان نقطه مرکزی یک سازمان به فعالیت اشتغال دارد، به‌طوری که ضمن انجام هماهنگی‌ها، پیگیری پیام‌ها شرح چگونگی مدیریت صحیح چارت ها و امور اجرای را مدیریت می‌کند. و.

کنترل و نظارت بر فرایندهای مالی و اداری پروژه‌ها و دفتر شرکت و انجام هماهنگی بین کارفرما و تیم فنی در انجام پروژه‌ها و .

به‌طور معمول شرکت‌ها به دنبال جذب افرادی هستند که حداقل مدرک مهندسی صنایع را داشته باشد اما.

آشنایی ضمنی با اصطلاحات بیمه، مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزش افزوده، روحیه جست‌وجو، توسعه و حل مسائل، مشکلات و علاقه‌مند به یادگیری و افزایش دانش و تجربه کاری، توانایی بالا در مکاتبات و تنظیم گزارش‌های هفتگی، ماهیانه و تسلط بر .

image

آشنایی با مشاغل

‌وب‌مستر کیست و چه شرح وظایفی دارد؟

به‌طور معمول از وب‌مستر (Webmaster) به عنوان مدیر سایت نام برده می‌شود و به طراحان و توسعه‌دهندگان وب‌سایت، مدیران وب‌سایت، وبلاگ و افرادی اشاره دارد که نقش تاثیرگذاری در مدیریت یک سایت دارند.

image

آشنایی با مشاغل

آشنایی با پرتقاضاترین مشاغل IT

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های متخصصان فناوری‌اطلاعات پیدا کردن شغلی مناسب است. افراد مختلف تعریف‌های مختلفی برای یک شغل مناسب دارند، اما به‌طور کلی همه مردم بر درآمد بالا، وجود فرصت‌های شغلی زیاد و داشتن جایگاه.

image

آشنایی با مشاغل

مدیر ارشد مشتری، شغلی جدید اما مهم

مدیر ارشد مشتری (CCO) سرنام Chief Customer Officer یک موقعیت شغلی تقریبا جدید، اما روبه گسترش است. طبق گزارش منتشر شده توسط Chief Customer Officer Council تقريبا 22 درصد از 500 شرکت برتر معرفی شده.

image

آشنایی با مشاغل

13 شغل سودآور فناوری‌اطلاعات (IT) با بالاترین حقوق در دنیا

متخصصان فناوری‌اطلاعات با مجموعه‌ای ایده‌آل از مهارت‌ها، فرصت‌های شغلی زیادی در اختیار دارند. اگر یک معمار برنامه‌های کاربردی یا تحلیل‌‌گر امنیت اطلاعات هستید، به دلیل تقاضای بازار به تخصصی که دارید با مشکل خاصی در.

ثبت پاسخ

برای عضویت در خبرنامه ایمیل خود را وارد کنید

کارینسو

کارفرمایان

کارجویان

nezam

دارای مجوز رسمی کاریابی الکترونیکی (مجازی) به شماره ثبت 002/40/188312 از وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی

تغییر رمز

در حال بارگذاری لطفا شکیبا باشید

قوانین

شرایط و مقررات استفاده از خدمات برای کاربران

 • کارجو : شخصی که به منظور استفاده از خدمات استخدامی و اشتغال در این سایت رزومه کاری خود را ثبت می نماید.
 • کارفرما : شخصیتی حقیقی یا حقوقی که به منظور استفاده از خدمات استخدام نیروی کار فرصت شغلی خود را در این سایت ثبت نموده است.
 • کلیه کاربران می بایست با توجه به اصول قانونی، حرفه ای و اخلاقی، به صورت کاملا صادقانه اقدام به ارائه اطلاعات خود نمایند.
 • با توجه به محدود بودن امکانات و گستردگی بسیار زیاد کاربران سایت، کارینسو نمی‌تواند هیچ گونه تعهدی نسبت به صحت، دقت و کامل بودن اطلاعات ثبت شده از سوی کارجویان و کارفرمایان در سایت داشته باشد، اگر چه تا حد ممکن نسبت به حصول اطمینان از صحت و درستی اطلاعات ثبت شده توسط کاربران تلاش می‌کنیم، اما بدیهی است که بررسی صحت و سقم اطلاعات به عهده کاربران خواهد بود.
 • به عنوان آگهی شغلی و شرح شغل دقت کنید. چنانچه عنوان یا شرح شغل منطقی نبود به منظور پیشگیری از بروز سوء استفاده‌های احتمالی، از ارسال رزومه خودداری نمایید.
 • در صورت مشاهده هرگونه سوء استفاده و یا آگهی‌های شغلی ناشایست و غیرمعقول، لطفاً سریعاً کارینسو را مطلع فرمایید.
 • به کلیه کارجویان عزیز به ویژه بانوان گرامی به طور کلی توصیه می‌کنیم چنانچه برای شغلی دعوت به مصاحبه شدند، در مراجعات اولیه با یک همراه مراجعه نمایند.
 • توجه داشته باشید، دریافت هزینه بابت تکمیل فرم رزومه یا درخواست همکاری و ثبت نام توسط شرکت‌های خصوصی متقاضی نیرو، غیرقانونی است. لذا توصیه می‌کنیم هنگام مراجعه بابت استخدام از پرداخت مبلغ به هر عنوان خودداری نمایید.
 • درج هر گونه مطالب مخالف عرف و شئونات اسلامی در سایت ممنوع بود و کارینسو حق دارد اطلاعات مزبور را از سایت حذف نماید.
 • تمام اطلاعات درج شده در سایت نزد کارینسو محفوظ بوده و نشر کلی اطلاعات به هیچ فرد حقوقی و حقیقی امکان پذیر نیست.
 • کارینسو از تمام امکانات و توانایی ها خود برای ایجاد امنیت، دقت، سرعت و سهولت در سایت استفاده می نماید.
 • کارجو با ثبت رزومه در سایت اجازه دیدن اطلاعات کاری خود (سوابق تحصیلی، سوابق شغلی و تخصص ها و مهارتها) را به کارفرما می دهد.
 • کارینسو تمام اطلاعات تماس کارجو از قبیل شماره تماس، آدرس، شماره همراه و . را فقط با تائید خود کارجو در اختیار کارفرما قرار می دهد.
 • کارینسو به هیچ وجه بدون اجازه صاحبان اطلاعات، دست به تغییر و یا مخدوش کردن آنها نمی زند.
 • کارفرما می بایست تمام اطلاعات دریافتی خود از کارجو را صرفاً جهت موارد استخدامی استفاده نماید و از فاش نمودن اطلاعات خودداری نماید که در اینصورت با پیگرد قانونی مواجه خواهد شد.
 • هر فردی که با هدفی غیر از موارد استخدام، اشتغال و مطالعه محتوا از سایت استفاده نماید، بلافاصله از استفاده از سایت محروم خواهد شد.
 • کارینسو تمامی تلاش خود را به کار می بندد تا بهترین و مناسب‌ترین فرصت های شغلی را در اختیار کارجویان گرامی قرار دهد و نیز متناسب‌ترین نیروی کار را به کارفرمایان محترم معرفی نماید، در نتیجه بدیهی است که کارینسو قادر نخواهد بود ضمانتی در مورد یافتن شغل برای کارجو و یافتن نیروی کار برای کارفرما ارائه نماید.
 • پرداخت‌های الکترونیک در کارینسو کاملا امن بوده و کارینسو هیچ اطلاعاتی از حساب‌های بانکی افراد را ذخیره نمی‌کند.
 • کارینسو بین کاربران سایت خود از قبیل کارجو و کارفرما هیچ گونه تبعیضی قائل نبوده و تمام کاربران از امتیاز یکسان برای استفاده از خدمات سایت در فرآیندهای طراحی شده برخوردار هستند.

هرگونه سوءاستفاده از مشخصات مشاغل معرفی شده در سایت کارینسو اعم از شماره تلفن همراه یا نشانی پست الکترونیکی دیگران، و از جمله ارتباط های کاری منجر شده به کلاهبرداری پیگرد قانونی داشته و آگهی دهنده مسئول آن تلقی شده و کارینسو در این مورد هیچ گونه مسئولیتی ندارد.

مراحل فرایند مدیریت پروژه | (۱۲ مرحله)

مراحل مدیریت پروژه به مهمترین قسمت این آموزش خوش آمدید. امیدوارم تا پایان این آموزش، مطالب را با دقت و جدیت پیگیری کرده و با من همراه باشید. واقعیت این است که هر پروژه ای متفاوت است و سختی ها و پیچیدگی های خودش را دارد.

مراحل مدیریت پروژه

اما نکته مهم اینجاست که یک فرایند ۱۲ مرحله ای ساده وجود دارد که شما می توانید با به کار گیری آن، در هر پروژه ای موفق عمل کنید. حالا من به طور خلاصه بیان می کنم که این مراحل چه هستند و سپس در ادامه بحث هر مرحله را با جزئیات بیشتری بیان خواهم کرد.

اولین مرحله، تعریف کامل پروژه هست. تعریف مبهم یک دلیل شایع برای شکست پروژه است. در این مرحله باید با دقت تعیین کنید که موضوع پروژه شما چیست و شما چه کارهایی را و با چه کیفیتی، باید انجام دهید.

پس از این مرحله، شما می توانید برنامه ریزی پروژه را آغاز کنید. مراحل دوم تا هشتم همه در مورد داشتن یک برنامه صحیح هستند.

در مرحله دوم، باید فهرست همه فعالیت های پروژه را آماده کنید و پروژه را به چندین قسمت تقسیم کنید.

در مرحله سوم، باید زمان فعالیت ها را برآورد کنید که البته برآورد زمان کمی دشوارتر است چرا که بعضی از فعالیت ها همزمان انجام می شوند.

در مرحله چهارم، زمان کل پروژه را محاسبه می کنید و در این مرحله شبکه زمانبندی پروژه شما شکل می گیرد.

در مرحله چهارم ممکن است زمان پروژه کمی طولانی تر از مقدار قابل قبول باشد و شما به این نتیجه برسید که این مقدار زمان را برای اجراء پروژه در اختیار ندارید. در این صورت وارد مرحله پنجم خواهید شد که کوتاه کردن زمان پروژه است.

پس از به دست آوردن مدت زمان قابل قبول برای برنامه پروژه، می توانید برنامه خودتان را به یک نمودار گانت تبدیل کنید که مرحله ششم است.

پس از تهیه نمودار گانت، می توانید از آن برای مرحله هفتم که بررسی منابع هست استفاده کنید. در واقع در این مرحله شما می توانید بفهمید که آیا افراد و امکانات کافی برای اجراء پروژه تان با روشی که می خواهید آن را اجرا کنید. دارید یا نه؟

در مرحله هشتم شما باید فکر کنید که چه مشکلاتی ممکن است در حین پروژه اتفاق بیفتد؟ چه ریسک ها یا خطراتی وجود دارد و احتمال آن ها چقدر است؟ اگر این مشکلات و خطرها اتفاق بیفتد چه قدر وخیم هستند و چه کاری برای کاهش این ریسک ها می توانید انجام دهید؟

باز هم تکرار می کنم که مراحل دوم تا هشتم همه در مورد برنامه ریزی هستند.

مرحله نهم، کنترل پیشرفت پروژه تان است با اطمینان از اینکه هنوز طبق برنامه پیش می روید

مرحله دهم مربوط به کنترل هزینه است.

در مرحله یازدهم، بایستی دوباره برنامه ریزی کنید. شما در این مرحله باید کارفرما را متقاعد کنید که زمان بیشتر با پول بیشتر یا به احتمال زیاد، هر دو را نیاز دارید. در این مرحله باید برنامه خودتان را کمی اصلاح کنید.

و اما مرحله آخر، مربوط به بازبینی پروژه است و شما حتما باید این کار را انجام دهید.

معمولا افراد این مرحله را حذف می کنند چون وقت ندارند یا فکر می کنند پروژه دیگری مشابه این پروژه وجود ندارد و … اما همه این ها، دلایل اشتباهی برای پرهیز از بازبینی است. چرا که تنها روشی که یک سازمان آگاهی پیدا می کند از طریق بازبینی است.

خب دوستان من، این خلاصه ای از فرایند ۱۲ مرحله ای بود. با من همراه باشید تا به صورت کامل و البته کاربردی، با چگونگی انجام هر مرحله آشنا شوید

همانطور که گفتم، فرآیند ۱۲ مرحله ای مدیریت پروژه در یک نگاه، شامل این مراحل است:

مرحله نهم و دهم و یازدهم: کنترل پیشرفت پروژه (Monitor progress) | کنترل هزینه پروژه (Monitor cost) | برنامه ریزی مجدد (Reschedule) : برای آموزش این مراحل اینجا کلیک کنید

در این مطلب من یک سورپرایز ویژه و بسیار ارزشمند برای شما دارم.
بله، من قصد دارم تا مراحل ۱۲ گانه مدیریت پروژه را با یک مثال واقعی که مربوط به یک پروژه انجام شده است برای شما توضیح دهم.

در این مثال، اعداد و ارقام واقعی است و فقط نام کارفرما، مشاور و محل اجرای پروژه به صورت غیر واقعی بیان شده است.

راستش را بخواهید، پیمانکار و مدیر این پروژه یکی از دوستان من به نام حامد جدایی است که حدودا ۸ ماه قبل، این پروژه را به پایان رسیده است. واقعیت این است که یک سازمان دولتی بزرگ قصد دارد یک کارخانه تغلیظ مس را در نقطه ای از کشور بسازد و مسئولیت انجام این کار را به یک پیمانکار بزرگ سپرده است.

در واقع این یک طرح صنعتی بزرگ است که شامل ۱۲ پروژه است:

 1. پروژه احداث کارخانه تغلیظ با همه اجزاء و متعلقات آن که هر قسمت از آن، برای خود یک پروژه محسوب می شود.
  قسمت هایی مثل: سالن تغلیظ که خود شامل چندین قسمت مهم و پیچیده است. سازه سنگ شکن، انبارهای نیمه های ساختمان های مدیریت، جاده دسترسی به کارخانه، سازه استوک پایل، ساخت و نصب نوارهای نقاله برای انتقال سنگ معدن و قسمت های دیگر.
 2. پروژه احداث سد رسوب گیر برای مدیریت آب باطله کارخانه
 3. پروژه تامین و انتقال آب مورد نیاز کارخانه
 4. پروژه تامین و انتقال برق مورد نیاز کارخانه

این یک طرح صنعتی بزرگ است که قرارداد آن به صورت EPC می باشد یعنی انجام کلیه فعالیت های مربوط به فازهای مهندسی، خرید و اجراء طرح، به عهده این پیمانکار بزرگ است

البته ناگفته نماند که پیمانکار اصلی این طرح، بخش های زیادی از کار را در فازهای مهندسی، تامین و اجرا به پیمانکاران دسته دوم واگذار کرده است.

دوست من یعنی حامد، یکی از پیمانکاران دسته دوم این طرح بزرگ است و اجراء ابنیه فنی جاده دسترسی به کارخانه را به عهده گرفته است. این ابنیه فنی شامل تعدادی دیوار حائل و تعدی آبرو از نوع Pipe و BOX می باشد.

از لحاظ موقعیت جغرافیایی، محل اجرای کارخانه در یک نقطه کوهستانی و سردسیر واقع شده است و معمولا در شش ماه پایانی سال، هوا نسبتا زیاد سرد می شود و شاهد بارش برف و باران در منطقه هستیم.

توضیحات بیشتر را در مورد چگونگی اجرای این پروژه، در حین توضیح مراحل ۱۲ گانه مدیریت پروژه ارائه خواهم داد. بهتر است هر چه زودتر به سراغ اولین مرحله مدیریت پروژه برویم. در مقاله های بعدی به تشریح هر یک از این ۱۲ مرحله میپردازیم.

امیدواریم از این مطلب در سایت صنایع سافت که درباره مراحل مدیریت پروژه بود، لذت برده باشید.نظرات خودتون رو واسه ما کامنت بزارین تا ما بتونیم هر چه بیشتر از اونها واسه بهتر شدنه تیممون استفاده کنیم.

حتما شما هم علاقه مندید مثله بقیه مهندسان صنایع از مقاله های جدید ما باخبر بشین، خب فقط کافیه ایمیلتونو داخل فرم زیر وارد کنید و دکمه ارسال رو بزنید. به همین راحتی :)

دستورالعمل سیستم گردش کالاهای انبار (سفارش، خرید و کنترل)

بر اساس احتیاج و یا تقاضای رسیده از بخشها، مراحل زیر برای خرید کالا انجام می‌گیرد:

1- انباردار برگ درخواست خرید را در دو نسخه سفید ضخیم و رنگی نازک تنظیم و هر دو نسخه را به واحد تدارکات ارسال می‌نماید.

2- واحد تدارکات نسخ برگ درخواست خرید را به تأیید حسابداری (تعهدات و اعتبارات) و مسئول بخش اداری و مالی می‌رساند.

3- تدارکات نسخه دوم فرم را به انبار ارسال نموده و نسخه اول را برای انجام عملیات خرید نزد خود نگهداری می‌نماید.

4- انباردار نسخه دوم را تا زمان دریافت کالا موقتاً نزد خود نگهداری می نماید.

5- انباردار پس از دریافت کالا و مقایسه آن با نسخه دوم برگ درخواست خرید کالا، رسید انبار را براساس کالای دریافتی مطابق نمودار شماره دو تنظیم کرده و نسخه دوم برگ درخواست خرید را پس از ثبت اطلاعات در کارت انبار، بایگانی می‌کند.

6- واحد تدارکات براساس فاکتورهای خرید صورتحسابی تهیه کرده و آن را همراه نسخه اول برگ درخواست خرید و فاکتورها و اسناد ضمیمه دیگر به شرح چگونگی مدیریت صحیح چارت ها حسابداری ارسال می‌نماید.

7- حسابداری فرمهای‌ دریافتی را با هم و رسید انبار مقایسه کرده و پس از انجام عملیات مالی لازم، نسخه اول برگ درخواست خرید را همراه سایر مدارک، حسب مورد، بایگانی یا به حسابداری دفتر مرکزی ارسال می‌نماید.

* واژه‌ها و ستونهای برگ درخواست خرید (شکل 1) بشرح زیر تکمیل می‌شود:

- تاریخ: تاریخ صدور برگ درخواست خرید

- شماره: شماره مسلسل برگ درخواست خرید

- شرح کالا: نام و مشخصات کالای مربوطه

- شماره کالا: شماره‌ای که کالا تحت آن، در انبار نگهداری می‌شود.

- مقدار تقاضا شده: مقدار کالایی که جهت ابتیاع مورد تقاضا واقع شده است.

ملاحظات : توضیحات اضافی که تحت عناوین ستونها نمی‌توانند نوشته شوند در این قسمت منظور می‌گردند.

در قسمت تحتانی فرم، حسابداری و مسئول بخش اداری و مالی، محلهای مربوط را امضاء می‌نماید.

2 ـ برگ رسید انبار

در موقع رسیدن کالا به انبار مراحل زیر انجام می‌گیرد:

1- انباردار در هنگام تحویل کالا، فرم رسید انبار را در دو نسخه سفید ضخیم و رنگی نازک تنظیم کرده و پس از امضاء، نسخه اول سفید ضخیم را به واحد تدارکات ارسال و نسخه دوم رنگی را پس از ثبت در کارت انبار بایگانی می‌کند.

2- واحد تدارکات کنترلهای لازم را بر روی نسخه اول رسید انبار انجام داده و سپس آنرا همراه فاکتورها و مدارک دیگر به حسابداری می‌فرستد.

3- حسابداری پس از رسیدن مدارک از واحد تدارکات، آنها را با نسخه اول رسید انبار مقایسه کرده، عملیات مالی لازم را انجام می‌دهد و سپس نسخه اول رسید انبار به همراه مدارک دیگر، حسب مورد، بایگانی یا به حسابداری دفترمرکزی ارسال می‌نماید.

* واژه‌ها و ستونهای برگ رسید انبار (شکل 2 بشرح زیر تکمیل می‌شود):

- تاریخ: تاریخ صدور برگ و رسید انبار

- شماره: شماره مسلسل برگ رسید انبار

- شماره برگ درخواست خرید: شماره برگ درخواست خریدی که کالا طی آن سفارش داده شده است.

- شماره کالا: شماره‌هایی که کالا تحت آن در انبار نگهداری می‌شود.

- مقدار: مقدار کالای رسیده

- قیمت واحد: قیمت واحد کالا

- قیمت کل: قیمت کل کالا

* ملاحظات: توضیحات اضافی که تحت عناوین ستونها نمی‌توانند نوشته شوند، در این قسمت منظور می‌گردند.

در قسمت تحتانی فرم، انباردار پس از درج نام خود محل مربوطه را امضاء می‌نماید.

3- برگ برگشت از خرید:

در مورد کالاهایی که به عللی پس از خرید برگشت داده می‌شوند، بشرح زیر اقدام می‌شود:

1- انباردار هنگام برگشت‌کالا، برگ‌برگشت از خرید را در دونسخه سفیدضخیم و رنگی نازک تنظیم‌کرده و پس از اخذ تأیید مسئول‌ بخش اداری مالی برای برگشت‌کالا، نسخه اول را به واحد تدارکات و نسخه دوم را پس از ثبت در کارت انبار بایگانی می‌کند.

2- مسئول واحد تدارکات پس از کنترل فرم، آن را امضاء نموده و کار برگشت‌کالا را به مأمور خریدی که قبلاً کالا را خریداری کرده، ارجاع می‌کند.

3- مأمور خرید پس از عودت کالا و دریافت وجه کالا و واریز آن به حساب جاری یا درآمدها حسب مورد، نسخه اول فرم و دست نویس جدید فروشنده را که در آن وجه پس داده شده قید گردیده، به همراه فیش بانکی به حسابداری تحویل می‌دهد. (برگشت از خرید در صورتی که از بودجه جاری باشد، از هزینه کسر می‌گردد و در صورتی که از محل درآمدها باشد، از حساب اموال کسر خواهد شد.)

4- حسابداری فرم را از نظر قسمت اطلاعات و امضاهای مجاز آن کنترل و عملیات لازم را انجام می دهد و نسخه اول برگشت از خرید را بایگانی می‌نماید.

* واژه‌ها و ستونهای برگشت از خرید (شکل 3) به شرح زیر تکمیل می‌گردند:

- برگ درخواست جنس از انبار و حواله انبار تاریخ صدور برگ برگشت از خرید

- شماره: شماره مسلسل برگ برگشت از خرید

- شماره رسید انبار و تاریخ آن در سطر مربوطه درج می‌گردند.

- شرح کالا: نام و مشخصات کالای مربوط

- شماره کالا: شماره ای که کالا تحت آن در انبار نگهداری می‌شود.

- مقدار مرجوعی: مقدار کالای مرجوعی

- قیمت واحد: قیمت واحد کالا

- قیمت کل: مبلغ کالاهای برگشتی

قسمت تحتانی فرم و انباردار، مسئول واحد تدارکات مسئول بخش اداری و مالی در محلهای مربوطه امضاء می‌نمایند.

مواقعی که کالا برای استفاده از انبار درخواست می‌شود، عملیات زیر انجام می‌گیرد:

1- مسئول بخش یا واحد درخواست‌کننده کالا، برگ درخواست جنس از انبار و حواله انبار (شکل 4) را در دو نسخه ضخیم سفید و رنگی نازک تکمیل و آن را به انبار ارسال می‌کند.

2- انباردار در صورت وجود جنس مورد نظر در انبار، قسمتهای مربوطه در فرم مشترک را در دو نسخه سفید ضخیم و رنگی نازک تکمیل و پس از امضاء به تأیید مسئول بخش اداری و مالی می‌رساند سپس از تحویل گیرنده در قسمت تحتانی فرم امضاء می‌گیرد و جنس را به وی تحویل می‌دهد.

3- انباردار پس از ثبت اطلاعات فرم در کارت انبار، نسخ حواله انبار را به تأیید مسئول بخش یا واحد مصرف‌کننده می‌رساند. سپس نسخه اول فرم را به حسابداری ارسال و نسخه دوم را بایگانی می‌کند.

4- حسابداری پس از کنترل نسخه اول فرم از نظر صحت اطلاعات مندرج در فرم و امضاهای مجاز آن، عملیات مالی لازم را بر اساس اطلاعات مندرج در فرم انجام داده و در آخر آنرا بایگانی می‌کند.

* واژه‌ها و ستونهای برگ درخواست جنس از انبار و حواله انبار بشرح زیر تکمیل می‌گردد:

- تاریخ درخواست: تاریخ درخواست جنس از انبار

- قسمت مصرف کننده: نام قسمت متقاضی جنس

- شماره: شماره مسلسل برگ درخواست جنس از انبار و حواله انبار

- تاریخ: تاریخ تحویل جنس به قسمت درخواست کننده

- شرح کالا: نام و مشخصات کالای مورد درخواست

- شماره کالا: شماره‌هایی که کالا تحت آن در انبار نگهداری می‌شود.

- واحد کالا: واحد اندازه گیری کالا

- مقدار درخواستی: مقدار کالای مورد نیاز است.

- مقدار واحد: قیمت واحد کالای تحویلی

- قیمت کل: قیمت کل کالای تحویلی

ملاحظات : توضیحات دیگر در این ستون آورده می‌شود.

در قسمت تحتانی فرم، مسئول قسمت درخواست کننده، تحویل گیرنده، مسئول بخش اداری و مالی مسئول قسمت مصرف کننده محل مربوطه را امضاء می‌نمایند.

5 ـ برگ مرجوعی کالا به انبار

اقلامی که توسط بخش یا واحد درخواست کننده به عللی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند بشرح زیر به انبار عودت داده می‌شوند:

1- انباردار پس از دریافت جنس، برگ مرجوعی کالا به انبار را در دو نسخه سفید ضخیم و رنگی نازک تنظیم و پس از اخذ امضای تحویل دهنده کالا در زیر فرم هر دو نسخه آنرا توسط وی به نزد واحد برگشت دهنده ارسال می‌کند.

2- مسئول واحد برگشت دهنده کالا، فرم را تأیید و به انباردار برگشت می‌دهد.

3- انباردار فرم را به تأیید مسئول بخش اداری مالی می‌رساند. سپس نسخه اول آنرا به حسابداری ارسال و نسخه دوم فرم را پس از ثبت اطلاعات آن در کارت انبار بایگانی می‌کند.

* واژه‌ها و ستونهای برگ مرجوعی کالا به انبار (شکل 5) بشرح زیر تکمیل می‌گردند:

- تاریخ: تاریخ صدور برگ مرجوعی کالا به انبار

- شماره : شماره مسلسل برگ مرجوعی کالا به انبار

- واحد برگشت دهنده: نام واحد برگشت دهنده کالا

- شرح کالا: نام و مشخصات کالا

- شماره کالا: شماره هایی که کالا تحت عنوان آن در انبار نگهداری می‌شود.

- واحد کالا: واحد اندازه‌گیری کالا می‌باشد.

- مقدار مرجوعی: مقدار کالای مرجوعی به انبار

- قیمت واحد: قیمت واحد کالای مرجوعی

- قیمت کل: قیمت کل کالای مرجوعی

ملاحظات : توضیحات دیگر در این قسمت نوشته می‌شود.

در قسمت تحتانی فرم، انباردار، تحویل دهنده کالا، مسئول واحد یا بخش برگشت دهنده و مسئول بخش اداری مالی محل‌های مربوط را امضاء می‌نمایند.

6 ـ کارت انبار

کارت انبار (شکل 6) کلیه اطلاعات مربوط به نقل و انتقالات کالا را در برمی‌گیرد و باید در هر مقطع زمانی، تعداد اقلام موجود در انبار را نشان دهد. در این کارت مقدار کالای وارده یا صادره با ذکر تاریخ و شماره سند ورود و خروج توسط انباردار منعکس می‌شود. برای هر قلم کالا، یک کارت صادر شده و مشخصات فنی، محل نگهداری و واحد آن در محل‌های مشخص ثبت می‌شوند.

* واژه‌ها و ستونها در کارت انبار بشرح زیر توسط انباردار تکمیل می‌گردند:

- نام کالا: نام متداول یا استاندارد کالای مربوطه

- شماره کالا: شماره‌ای که کالا تحت آن در انبار نگهداری می‌شود.

- نوع یا مدل: مشخصه شرکت تولید کننده است.

- واحد کالا: واحد کالا می‌باشد.

- شماره قفسه: محلی که کالا در آن نگهداری می‌شود.

- حداقل: مقدار حداقل پیش‌بینی شده برای موجودی کالا

- نقطه سفارش: نقطه‌ای که کالا وقتی به آن مقدار می‌رسد، سفارش انجام می‌گیرد.

- حداکثر: مقدار حداکثر پیش بینی شده موجودی کالا

- تاریخ: تاریخ ورود یا صدور یا سفارش کالا در انبار

- شماره سند: شماره فرمی که جنس بر اساس آن به انبار وارد، یا از آن صادر و یا سفارش داده می‌شود.

- مقدار سفارش: مقداری که سفارش داده شده.

- وارده: مقداری که طبق سند به انبار وارد می‌شود.

- صادره: مقداری که طبق سند از انبار خارج می‌شود.

- موجودی: موجودی اولیه نوشته می‌شود و سپس مقدار وارده در هر سطر با آن جمع، یا مقدار صادره از آن کم می‌شود. در صورتی که جنس به حداقل پیش‌بینی برسد جلوی عددی که موجودی را نشان می‌دهد، علامت زده شده و سفارش مجدداً انجام می‌گیرد.

[1]- این دستورالعمل طی بخشنامه شماره 2788/50/10د مورخ 26/2/1368 به واحدهای جهاد دانشگاهی ابلاغ گردیده است.

راهنمای جامع نوشتن برنامه فروش

طراحی برنامه فروش، یک عملکرد کلیدی در فرآیند مدیریت فروش است. برای افزایش فروش یک کسب و کار اصول و تکنیک های برنامه ریزی فروش باید مورد توجه قرار بگیرند که در ادامه مطلب، به تفصیل شرح داده شده است بهمراه دانلود نمونه فایل برنامه فروش که بصورت pdf قرار داده شده است.

برنامه ریزی فروش چیست؟

فرایند برنامه ریزی فروش روشی مؤثر است که شامل پیش بینی فروش، مدیریت درخواست، تعیین اهداف فروش مبتنی بر سود و مراحل اجرای مکتوب یک برنامه ریزی افزایش فروش است. برنامه ریزی فروش و بازاریابی، فرایند سازماندهی فعالیت هایی هستند که برای دستیابی به اهداف کسب و کار الزامی است. برنامه فروش شامل یک سند استراتژیک است که اهداف کسب و کار و منابع مختلف را شناسایی و تعیین می کند.

اهمیت برنامه ریزی فروش

 • مجموعه ای از اهداف فروش را برای کسب و کار خود تعریف کنید.
 • استراتژی های فروشی را انتخاب کنید که متناسب با بازار هدف شما باشد.
 • تاکتیک های فروش را برای تیم فروش خود مشخص کنید.
 • تیم فروش خود را فعال و پر انگیزه کرده و بر روی فعالیت های تیم متمرکز باشید.
 • مراحل دستیابی به اهداف تیم فروش را تعیین و بودجه لازم را مشخص کنید.
 • اهداف فروش خود را به طور دوره ای مرور کنید و رویکردهای خود را برای فروش بهبود ببخشید.

چرا داشتن برنامه فروش به افزایش فروش منجر ‌می‌شود؟

با داشتن برنامه فروش، شما و مشتریان و در حالت کلی تما‌می‌ افرادی که به نوعی در فرایند خرید مشارکت دارند از انجام درست و به موقع فرایند معامله اطمینان پیدا خواهند کرد. همچنین هرچه کاری بزرگ‌تر باشد احتمال اشتباه انجام دادن آن نیز بیشتر ‌می‌شود. با کمک برنامه فروش فرایند فروش به اجزای کوچک‌تر و قابل کنترل‌تری تبدیل ‌می‌شود. در نتیجه امکان رخداد خطا در آن نیز به حداقل خواهد رسید و فرایند فروش به بهترین شکل مدیریت خواهد شد.

برخی مواقع معرفی کالا‌های جدید و یا فروش کالا‌های همیشگی یک مجموعه برای برخی از افراد به چالشی بزرگ تبدیل ‌می‌شود. تا این حد که گروهی از افراد ترجیح ‌می‌دهند که چنین اقدام بزرگی را انجام ندهند. اما با داشتن برنامه فروش ابزاری جهت مدیریت این شرایط در اختیار فروشندگان قرار خواهد گرفت.

برنامه فروش به منزله چشم اندازی از سرمایه گذاری به شمار ‌می‌رود. با داشتن این چشم انداز افراد تمایل بیشتری برای حرکت رو به جلو دارند و از انفعال دست بر‌می‌دارند. فروشندگان ‌می‌توانند با کمک برنامه فروش محصول خود را به بهترین شکل عرضه کنند و فعالیت فروش را سرعت ببخشند. این کار به افزایش فروش مجموعه منجر خواهد شد.

از طرف دیگر، با داشتن برنامه‌ فروش نقاط ضعف موجود در فرایند فروش به خوبی شناسایی خواهند شد. با شناسایی نقطه ضعف‌ها ‌می‌توان جهت برطرف کردن آن‌ها اقدام کرد. این سیکل که به صورت تکرار شونده انجام ‌می‌شود باعث بهبود مستمر برنامه فروش ‌می‌شود. در نتیجه با داشتن برنامه فروش بهبود یافته ‌می‌توان از افزایش فروش لذت برد.

نکته قابل توجه در این مورد اهداف و چشم انداز‌هایی است که هر مجموعه برای خود در نظر گرفته است. لازم است تا در کنار بهبود ویژگی‌های کالا، افزایش ارزش و کاربری برنامه فروش مجموعه را نیز در نظر گرفت. لازم است تا ضعف‌های برنامه فروش شناخته شود و با افراد کارشناس در خصوص برطرف کردن آن‌ها مشورت شود.

در چه زمانی لازم است تا به طراحی برنامه فروش پرداخته شود؟

هر زمانی که مجموعه شما به تعریف فرایند فروش ‌می‌پردازد لازم است تا برنامه فروش متناسب با آن را نیز طراحی کند. این برنامه باید شامل تما‌می‌ اقلا‌می‌ باشد که برای فروش در نظر گرفته‌اید و از طرف دیگر، دامنه فعالیت‌های لازم جهت فروش را نیز بیان کند. برای طراحی برنامه فروش طرح سوال آیا قبلا مشتریان من این محصول را خریداری کرده‌اند به شما کمک زیادی خواهد کرد.

این سوال به شما بسیار کمک خواهد کرد. در صورتی که جواب آن خیر باشد لازم است تا برنامه فروش ما نحوه‌ خرید را بیان کند. برنامه فروش باید شامل نحوه انجام دادن خرید باشد. از طرف دیگر، لازم است تا مشتریان را متقاعد کنید که محصول شما بهترین گزینه جهت پاسخگویی به نیاز آن‌ها است. معرفی چندین پروژه مشابه به مشتریان معمولا به افزایش فروش مجموعه منجر خواهد شد.

در حالتی که مشتری شما از قبل با مجموعه شما آشنا باشد دیگر نیازی به طراحی برنامه فروش به صورت مفصل نیست. در این حالت مشتریان شما را ‌می‌شناسند و ‌می‌دانند که جهت خرید لازم است با چه افرادی مشارکت کنند. از طرف دیگر، آن‌ها با روند معامله نیز آشنا هستند. نکته قابل توجه در این خصوص آن است که مشتریان شما به تخصصتان نیاز دارند و این همان نکته مهمی است که لازم است در طراحی برنامه فروش در نظر گرفته شود.

در مواقعی که در چرخه فروش به مشکل خوردید ‌می‌توانید نتیجه بگیرید که لازم است برنامه فروش شما بهبود پیدا کند. در برخی از موارد شما با مشتریانی صحبت ‌می‌کنید که به محصول شما نیاز دارند اما به دلایلی از خرید محصول اجتناب ‌می‌کنند و یا فرایند خرید را طولانی و زمانبر ‌می‌کنند. در اینجا لازم است تا به برنامه فروش نگاه دوباره انداخت و نقاط ضعف موجود در آن را برطرف کرد. به این ترتیب از اتلاف وقت جلوگیری ‌می‌شود.

مراحل برنامه ریزی فروش

فرایند برنامه ریزی فروش شامل 10 مرحله اصلی است، که به شرح زیر می باشد:

۱. مشخص کردن هدف و چشم انداز کسب و کار

برنامه ریزی تیم فروش خود را با در نظر داشتن اهداف و چشم انداز کسب و کار خود شروع کنید. تاریخچه مختصری از کسب و کار خود بنویسید، با در نظر گرفتن این هدف کلی، در مراحل بعدی و طراحی جزئیات برنامه فروش از مسیر منحرف نخواهید شد.

۲. تیم فروش خود را تعیین کنید

ساختار تیم فروش خود را مشخص کنید و سپس توضیح دهید که چه کسانی در تیم فروش شما حضور دارند و نقش آنها چیست. شاید شما مسئولیت مدیریت 5 کارشناس فروش را بر عهده دارید یا با متخصصان فروش حرفه ای همکاری می کنید.

اگر قصد ایجاد تغییر و افزودن تعداد کارمندان، ارتقاء شغلی و یا زمان بندی شروع فعالیت آن ها را دارید، همه این موارد را در برنامه فروش درج کنید.

۳. آشنایی با بازار هدف کسب و کارتان

صرف نظر از اینکه اولین یا پانزدهمین تدوین برنامه فروش را برای کسب و کار خود انجام می دهید، شما باید با اطلاعات دموگرافیک بازار هدف خود آشنایی داشته باشید. بهترین مشتری های شما چگونه هستند؟ آیا همه آنها یک کسب و کار یکسان دارند؟ اندازه سازمان آن ها مشابه است؟ مشکلات و چالش های یکسانی دارند؟

در نظر داشته باشید که ممکن است محصولات و خدمات مختلف خریداران مختلفی داشته باشد.

این بخش از برنامه فروش شما می تواند با گذشت زمان به طرز چشمگیری با تحولات در راه حل و استراتژی های کسب و کار شما و یافتن بازار مناسب تغییر کند. در مراحل ابتدایی کسب و کار، هنگامی که محصول شما جدید و همچنین قیمت های محصولات و خدمات پایین تر بود، فروش موفقی را به استارتاپ ها داشته اید. اکنون که محصول و خدمات از ثبات بیشتری برخوردار هستند و قیمتشان نیز بالاتر است، احتمالا بازارهای میانی برای کسب و کار شما مناسبتر می باشند. به همین دلیل مهم است که به طور مداوم بازار هدف خود را مرور و به روز کنید.

۴. توصیف ابزار، نرم افزارها و منابع

همچنین باید توصیفی از منابع خود داشته باشید. قصد استفاده از کدام نرم افزار را دارید؟ آیا بودجه ای برای ایجاد کمپین های فروش و بازاریابی در نظر گرفته اید؟ آیا برنامه ای برای استفاده از نرم افزار سی آر ام دارید؟

در این مرحله از طراحی برنامه ریزی فروش محصول، مشخص می کنید که کارشناسان فروش شما از چه ابزارهایی می توانند برای موفقیت در فعالیت های خود استفاده کنند. (به عنوان مثال، آموزش، مستند سازی، ابزارهای فعال سازی فروش و غیره).

۵. موقعیت یابی کسب و کار و شناسایی رقبا

یکی از مراحل مهم و اساسی در طراحی برنامه فروش، شناسایی رقیبان می باشد. مقایسه ای از محصولات خود با محصولات شرکت رقیب را فراهم کنید و نقاط قوت آن ها را مشخص کنید و برعکس. همچنین مشخص کنید قیمت گذاری خدمات و محصولات آن ها در مقابل محصولات شما چگونه است.

همچنین باید در مورد ترند های بازار آشنایی کامل داشته باشید. اگر یک کسب و کار SaaS، هستید، باید توجه داشته باشید که محبوبیت نرم افزارهای تخصصی افزایش می یابد. اگر خدمات تبلیغاتی ارائه می دهید در نظر داشته باشید که تبلیغات برنامه نویسی موبایل فعالیتی رو به رشد است. سعی کنید پیش بینی کنید که چگونه این تغییرات بر کسب و کار شما تأثیر می گذارند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا