وب سایت گزینه های باینری

مدیریت راهبردی چیست


با سلام خدمت شما دوست عزیز از انتخاب شما متشکرم .
محمد کمالی
دانشجوی رشته روابط عمومی الکترونیک

الگوی مدیریت راهبردی اجرای خط مشی¬های سازمان های فرهنگی

بر این باوریم که سرعت تحولات و پیچیدگی شرایط اجتماعی و فرهنگی جوامع، ضرورت خط مشی گذاری در سطح عمومی و سازمان ها را بیش از گذشته آشکار می¬سازد، در این میان توجه و اجرای فرایند خط مشی ها بسیار تعیین کننده است. تحقیقات نشان می¬دهد علی رغم تدوین خط مشی های مناسب، به دلایل عدیده، از جمله اجرای ناقص و یا نامناسب خط مشی ها نتایج به دست آمده مطلوب نیست و خط مشی ها و تصمیمات مهم به ناکامی و شکست منجر می¬شود به گونه ای که این نابسامانی در برنامه های فرهنگی- که از پیچیدگی مضاعفی برخوردار است- بیش از دیگر حوزه های برنامه ریزی به چشم می¬خورد. پژوهش حاضر به شیوه کیفی الگوی مدیریت راهبردی اجرای خط مشی گذاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را با بهره گیری از استراتژی داده بنیاد مورد تبیین و بررسی قرار می¬دهد. گرد آوری داده ها طی مصاحبه عمیق با 23 نفر از خبرگان فرهنگی شامل: مدیران، کارشناسان، مربیان و اساتید دانشگاه ها در رشته های متفاوت و مرتبط با موضوع در سطوح مختلف مدیریتی و ستادی انجام شده است. تحلیل داده ها در سه مرحله: «کد گذاری باز»، «کد گذاری محوری» و «کد گذاری انتخابی» انجام پذیرفته است و نشان می دهد که بایسته های راهبردی خط مشی گذاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به عنوان راهبرد اصلی و اثر بخشی تولیدات و خدمات فرهنگی به عنوان مقوله محوری در مدل تحقیق است، برآیند این تحقیق علاوه بر رسیدن به مدل اجرای خط مشی های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مدل اجرای خط مشی سازمان های فرهنگی را نیز مورد بررسی قرار می¬دهد.

We believe that the pace of change and complexity Social and cultural conditions The need for policy-making in general and Organization over the past revealed The process of considering and implementing policies Is crucial Research shows Despite the formulation of appropriate policiesThe many reasons , Including incomplete or improper implementation of policies The results are not optimal And policies and decisions The failure would result in So that this mess in the cultural program - which has enjoyed the additional complication More than other areas of planning as

1 – الوانی ، مهدی و مدیریت راهبردی چیست شریف زاده ، فتاح. (1391 ). فرایند خط مشی گذاری عمومی . تهران : دانشگاه علامه طباطبایی.
2 – الوانی ، مهدی. (1392 ) تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی. تهران : سمت .
3 – دانش فرد ، کرم اله. ( 1392 ). مبانی خط مشی گذاری عمومی. تهران : نیاز دانش .
4 - تسلیمی ، محمد سعید. (1392 ).تحلیل فرایندی خط مشی گذاری و تصمیم گیری.تهران : سمت .
5 - گیوریان ، حسن وربیعی مندجین، محمد رضا. (1391 ). تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی. تهران : یکان.
6 - جعفری ، محمد تقی. (1379 ).فرهنگ پیرو فرهنگ پیشرو. تهران : موسسه تدوین ونشر علامه..
7 - صالحی امیری ، رضا. ( 1391 ) . اسیب شناسی فرهنگی در ایران . تهران : مرکز تحقیقات استراتژیک.
8 - هیوز ، اون. ( 1388 ) مدیریت دولتی نوین . ترجمه مهدی الوانی و همکاران . تهران : مروارید
9 - ایمان ، محمد تقی. (1391 ). روش شناسی تحقیقات کیفی . قم : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
10 - بازرگان ، عباس. (1391 ) مقدمه ای بر روشهای تحقیق کیفی و امیخته . تهران : دیدار.
11 - دانایی فرد ، حسن و الوانی ، مهدی واذر ، عادل( 1391 ) روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت . تهران : صفار.
12 - محمد پور ، احمد. ( 1390 ) روش تحقیق کیفی ضد روش 1 . تهران : جامعه شناسان .
13 - محمد پور ، احمد. ( 1390 ) روش تحقیق کیفی ضد روش 2 . تهران : جامعه شناسان .
14 - دلاور ، علی. (1394 ) . مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی . تهران : رشد.
15 - مختاریان پور ، مجید (1391 ) . طراحی مدل اجرای سیاست‌های فرهنگی مبتنی بر برنامه‌های توسعه کشور( پایان نامه دکتری ). دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران.
16 - اصلی پور ، حسین ( 1393 ) . الگوی مدیریت راهبردی چیست بومی تدوین خط مشی های زیست محیطی ( پایان نامه دکتری ) . دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه علامه طباطبا یی . تهران .
17 - طرح پژوهش(رویکردهای کمی ، کیفی و شیوه ترکیبی ). جان دبیلیو کرسول . حسن دانایی فرد و علی صالحی ،مهربان نشر . تهران . 1391
18 - شریف زاده ، فتاح ، معدنی ، جواد (1394 ) . مفاهیم اساسی و پیشرفته در خط مشی گذاری عمومی ، واژگان ، تهران
19 - اسلامی ، اذر (1387 ) بی تفاوتی سازمانی : استراتژی تئوری مفهوم سازی بنیادی ( پایان نامه کارشناسی ارشد ) ، دانشگاه علامه ، تهران
20 - دانایی فرد ، حسن ، امامی ، سید مجتبی (1386 ) تاملی بر نظریه پردازی داده بنیاد ، اندیشه مدیریت ، شماره دوم ، تهران.
21 - یونیسف ، حقوق کودکان ، وزارت دادگستری ، تهران


کارشناسی ارشد مدیریت راهبردی فرهنگ

راهبرد (استراتژی) واژه ایست که از عرصه نظامی نشأت گرفته و بعداً در سایر عرصه ها از جمله اقتصاد، تجارت، فرهنگ و به ویژه عرصه سیاست و مملکت داری از کاربرد زیادی برخوردار شده است.

امروزه علاوه بر فرماندهان نظامی و سیاستمداران، دست اندرکاران امور بازرگانی، اقتصاددانان، کارفرمایان عرصه صنعت و. نیز دارای راهبرد هستند. حتی افراد عادی نیز در زندگی روزانه خود از راهبرد های گوناگونی همچون کاهش هزینه، کاهش وزن و. سخن می گویند.

البته در اینجا راهبرد به مفهوم هدف نیست بلکه اقدامات و برنامه هایی برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده می باشد. در واقع، راهبرد چگونگی دستیابی به اهداف را مشخص می کند و به این که اهداف چه چیز هستند یا چه باید باشند یا چگونه باید تعیین شوند کاری ندارد.

راهبرد عالی‌ترین سطح از میان سطوح ۴ گانهٔ مدیریت است. که این ۴ سطح عبارتند از:

۱. سطح راهبردی
۲. سطح عملیاتی
۳. سطح تاکتیکی
۴. سطح تکنیکی


ازآنجا که فرهنگ پدیده‌ای سیال وهمواره درحال تحول است و زیربنای تحولات جامعه است نیازمند مدیریت مدیریت راهبردی چیست است و مدیریت راهبردی فرهنگ می کوشد تا این نقش را در بالاترین سطوح ممکن که همان سطح راهبردی (استراتژی) است به خوبی ایفاء نماید.

انتظار می رود فارغ التحصیلان این رشته دارای تواناییهای زیر باشند:

۱- تربیت مشاوران و کار‌شناسان در جهت کمک به نقشه مهندسی فرهنگی کشور در دو بعد نظری و عملی.

۲- تربیت مشاوران و کار‌شناسان در جهت پیاده سازی نقشه فرهنگی کشور .

۳- مطالعه و پژوهش در حوزه میان رشته‌ای فرهنگ، هویت ملی و اندیشه دینی در تعامل روزآمد و عقلانی با چالش‌ها، پرسش‌ها، نیاز‌ها و تقاضاهای راهبردی علمی و عملیاتی کشور در سطوح منطقه‌ای و ملی .

۴- مشارکت در فرآیند تحقیق و توسعه راهبردی فرهنگ در لایه‌های متنوع مدیریتی نظام در سطح کار‌شناسی و مدیریت سازمان‌ها و مؤسسات فرهنگی.

۵- قابلیت مدیریت و مشاوره درعرصه‌های مختلف اجتماعی با بینشی باز، ذهنیتی پویا، آینده نگر، جامع نگر وبین رشته‌ای، باشناخت همه جانبه فرهنگ بومی، منطقه‌ای ودینی .


در ادامه برای آشنایی بیشتر متقاضیان انتخاب رشته کنکور و نیز افرادی که در بازار کار و کاریابی به دنبال آینده شغلی بهتری هستند ، اطلاعات بیشتری شامل: برنامه درسی (سرفصل) و تعداد واحدها، دانشگاه های دارای رشته مدیریت راهبردی فرهنگ، معرفی سایر رشته های ارشد و دکتری علوم اجتماعی (به منظور ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر آموزش عالی) و معرفی فرصت شغلی و بازارکار این رشته ارایه می شود.

برترین مدل‌های برنامه ریزی استراتژیک

برنامه‌ریزی استراتژیک موضوعی بنیادی در دنیای امروز است. یک سری روش‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی استراتژیک وجود دارد. در این مقاله می‌خواهیم در مورد روش‌های تدوین مدل‌های برنامه‌ریزی استراتژیک صحبت کنیم و شرایط را بر اساس توالی زمانی مورد بررسی قرار دهیم. یک سری تکنیک‌های برنامه‌ریزی استراتژیک نیز وجود دارد که در مقالات بعدی به طور دقیق بررسی خواهیم کرد.

برنامه ریزی استراتژیک در یک نگاه

از آنجایی که تعریف‌های زیادی در مورد برنامه ریزی استراتژیک وجود دارد که هر یک از نظر سنگینی کلمات شاید مشکل ساز بوده و درک درستی را در بر نگیرد، در این بخش می‌خواهیم در مورد برنامه‌ریزی استراتژیک به زبانی ساده توضیحاتی ارائه دهیم.

در برنامه ریزی استراتژیک قرار است اهداف آتی سازمان تعیین و تدوین شود. استراتژی‌های موجود در سازمان شناسایی شوند و اهداف بر اساس استراتژی‌های موجود شناخته شود. شرایط محیطی سازمان تجزیه و تحلیل شود. امکانات سازمان بر اساس تجزیه و تحلیل منابع مورد بررسی قرار بگیرد. وضع موجود بر اساس نقاط مدیریت راهبردی چیست قوت و ضعف سازمان بررسی شود و شناخت درستی در خصوص استراتژی‌های گذشته بررسی شود. در واقع تغییرات مورد نیاز در استراتژی‌های گذشته مهمترین هدف برنامه‌ریزی استراتژیک است. در گام‌های آخر در خصوص استراتژی‌های مطلوب یک سری تصمیم گیری صورت می‌گیرد و استراتژی جدید نیز اجرا می‌شود، مبرهن است که استراتژی جدید می‌بایست کنترل و ارزیابی خوبی داشته باشد و نتیجه بخش باشد.

انواع مدل‌های برنامه ریزی استراتژیک

وقتی قرار است مدل‌های برنامه ریزی استراتژیک تدوین شود در طول زمان مدل‌های مختلف ایجاد می‌شود که به جریان‌های مدل‌های قبلی هستند و قرار است که روشی کامل‌تر را معرفی سازند. در واقع هر یک از مدل‌های جدید یک طرح برنامه ریزی کامل تر را ایفا می‌کند.

در برنامه ریزی استراتژیک مهمترین رکن مدلسازی فرآیند و شبیه سازی روش‌های موجود در سازمان است که در نهایت بر اساس رویکرد و کسب و کار بررسی می‌شود. بهترین مدل برای برنامه ریزی و اجرای هدف نیز در سازمان‌ها وجود دارد که وابسته به هدف اصلی سازمان انتخاب می‌شود.

مدل‌های قدیمی برنامه ریزی استراتژیک

مدل برنامه ریزی استراتژیک صنعتی:

یکی از مدل‌های قدیمی برنامه ریزی استراتژیک مربوط به استراتژی صنعتی است. در این روش از الگوهایی استفاده می‌شود که قرار است به واسطه آنها هدف‌های عمده و جزئی معین و مشخص شوند. در واقع سیاست‌ها و برنامه‌هایی در نظر گرفته می‌شود که برای تحقق اهداف سازمان استفاده شود. اهداف و سیاست‌ها و همینطور فعالیت‌ها و برنامه‌ها باید پیوند خوبی با هم داشته باشند از سوی دیگر نیاز است که ترکیبی مناسبی از فرصت‌های محیطی و توانمندی بررسی شود.

مدل برنامه ریزی استراتژیک رایت:

این مدل از برنامه ریزی استراتژیک در ۵ مرحله اصلی بررسی می‌شود و در نهایت نظام اطلاعاتی که برای آن بررسی می‌شود بسیار مهم است. در این روش در ابتدا قرار است محیط درونی و بیرونی سازمان بررسی شود و در نهایت نقاط قوت و ضعفی که در سازمان وجود دارد مشخص شود، از سوی دیگر فرصت‌های محیطی و ماموریت‌های سازمانی نیز تعیین می‌شود. اهدافی قابل دسترسی است که بر اساس توانایی و فرصت‌های مختلف تنظیم می‌شود. سطوحی که برای برنامه ریزی استراتژیک دیده می‌شود شامل مدیریت، فعالیت و وظیفه است. وقتی استراتژی تدوین شد نیاز است که اجرای آن به طور دقیق صورت بگیرد. مثلاً سطح مدیریت در برنامه ریزی استراتژیک شامل سبک‌های کلان و بلند مدت سازمانی است. تبدیل استراتژی‌ها نیز به فعالیت واحدها و بخش‌ها بررسی می‌شود و در نهایت نیز وظایف افراد نیز بررسی می‌شود و قالب استراتژی تعیین می‌شود. وظایف افراد و کارکنان در قالب استراتژی‌های تعیین نیز بررسی می‌شود.

ساختار و رهبری و فرهنگ سازمانی نیز برای برنامه ریزی استراتژیک بسیار مورد مدیریت راهبردی چیست نظر است. تنظیم مجموعه وظایف و همینطور ارتباطی که بین نمودار سازمانی بررسی می‌شود. در بخش رهبری نیز فرد می‌بایست وظایف قانونی و مقبولیت اجرای استراتژی را دنبال نماید.

همینطور یک سری فرهنگ سازمانی وجود دارد که سبب ایجاد فضای مناسب می‌شود و در نهایت مشارکت گسترده‌ای برای افراد در سازمان‌ها فراهم می‌سازد. رفتار و نگرش‌های لازم نیز وجود دارد که نتیجه خوبی فراهم می‌سازد.

مدل‌های برنامه ریزی استراتژیک رشد یافته

مدل برنامه ریزی استراتژیک هیل:

این روش از برنامه ریزی استراتژیک به نسبت مدل های قبل از اعتبار بهتری برخوردار بود. در این مدل محیط درونی و بیرونی استراتژی مشخص می شود و در نهایت مقایسه با استراتژی‌های گذشته صورت می‌گیرد. بین استراتژی‌های آینده و گذشته یک سری تعارض در نظر گرفته می‌شود و از سیستم اطلاعات نیز استفاده خواهد شد. تغییرات لازم در ساختار ایجاد می‌شود و گاه سیستم کنترل نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. اجرای استراتژی جدید سبب می‌شود که سیستم کنترل به طور دقیقی طراحی شود. فرآیند مدیریت استراتژیک در ۵ مرحله دنبال می‌شود. در ابتدا اهداف اساسی شرکت انتخاب می‌شود، محیط عملیاتی درون سازمان تحلیل می‌شود و نقاط قوت و ضعف سازمان بررسی می‌شود. محیط رقابتی در بیرون از سازمان تحلیل می‌شود و فرصت‌ها بررسی می‌شود. استراتژی‌هایی انتخاب می‌شود که نقاط قوت سازمان را ایجاد می‌کنند و سبب تصحیح نقاط ضعف سازمان می‌شود. فرصت‌های بیرونی نیز در این زمینه اهمیت خواهد داشت. در گام آخر نیز استراتژی اجرا می‌شود.

مدل برنامه ریزی استراتژیک پیرس:

در این مدل مجموعه‌ای تصمیمات و اقدامات در نظر گرفته می‌شود و حاصل از اجرای برنامه‌ها است. برای مدیریت جریان اطلاعات نیاز به گام های به هم پیوسته است که دستیابی به اهداف را به خوبی شکل می‌دهد. تدوین و اجرای استراتژی در گام‌های متوالی و پی در پی هستند و تغییرات در هر جزئی از این مدل به نسبت سایر اجزا تاثیر می‌گذارد. اجرا و کنترل برای رسیدن به اهداف شرکت به طور دقیق صورت می‌گیرد.

مدل برنامه ریزی استراتژیک دیوید:

از آنجایی که برنامه ریزی استراتژیک با گام‌های بیشتری همراه است بخش جداگانه‌ای را برای آن در نظر گرفتیم تا توضیحاتی که ارائه می‌شود کامل و قابل قبول باشد. این مدل به نسبت مدل برنامه ریزی استراتژیک هیل جامع‌تر است. سه گام اصلی در برنامه ریزی استراتژیک دیوید وجود دارد که شامل تدوین، اجرا و ارزیابی است.

تدوین استراتژی: در مرحله تدوین نیاز است که فرصت‌ها شناسایی شود، تهدیدات خارجی بیرون از سازمان مشخص شود، نقاط قوت و ضعف درون سازمان بررسی شود، اهداف بلند مدتی تنظیم شود و یک مجموعه‌ای از استراتژی‌ها تشکیل شود و در بین این مجموعه گزینه مناسب انتخاب شود. در مرحله تدوین تصمیم گیری در مورد ورود به یک کسب و کار جدید صورت می‌گیرد. کسب و کار قبلی ترک می‌شود. در خصوص تخصیص منابع مشورت می‌شود و همینطور تنوع سازی در راستای ورود به بازارهای بین المللی نیز بررسی می‌شود.

اجرای استراتژی: این بخش در مورد منابع انسانی بررسی‌هایی انجام می‌دهد. در واقع در مرحله اجرا نیاز است که منابع انسانی بررسی شود. نیاز است استراتژی‌های قابل اجرا بررسی شود و همینور اهداف سالانه و خط مشی‌هایی نیز تنظیم شود. انگیزش کارکنان بررسی شود و تخصیص منابع به درستی صورت بگیرد. اجرای استراتژی شامل توسعه فرهنگ حمایت از استراتژی است و سبب می‌شود که ساختار سازمانی اثر بخش باشد. استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی نیز به روز است.

ارزیابی استراتژی: در این روش یک نظام اطلاعاتی فعال انتخاب می شود که اجرای استراتژی را با اهداف موجود ارزیابی می کند. ارزیابی مربوط به مرحله آخر از برنامه ریزی استراتژیک است به طوری که ابزار اصلی مدیران است تا بتوانند عملکرد ضعیف یک استراتژی را شناسایی کنند. دقت شود که همه استراتژی ها می توانند به سمت تعدیل حرکت کنند زیرا یک سری عوامل بیرونی و درونی به شکل مداوم وجود دارد که تغییر پذیر هستند. در ارزیابی استراتژی می بایست عملکرد به طور دقیق اندازه گیری شود، اقدامات اصلاحی انجام شود، بازبینی عوامل بیرونی و درونی بر اساس استراتژی های فعلی نیز مورد بررسی قرار بگیرد.

مدل برنامه ریزی استراتژیک جنرال الکتریک:

شرکت جنرال الکتریک مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک در نظر گرفت که بسیار سر و صدا کرد. این مدل دارای محور افقی جذابیت صنعت است که با متغیرهای زیادی همراه است. در محورهای عمودی نیز توانایی کسب وجود دارد و می‌تواند بر اساس متغیرهای زیادی بررسی شود. بر اساس این متغیرها موقعیت شرکت تحلیل شده و در جدول مشخص می‌شود. هفت مرحله برای اجرای برنامه ریزی استراتژیک جنرال الکتریک دیده می‌شود:

۱- عوامل کلیدی محیطی و درونی تعریف می‌شود.

۲- عوامل محیطی موجود مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

۳- عوامل داخلی بررسی می‌شود.

۴- موقعیت در جدول به طور دقیق تعیین می‌شود.

۵- فرصت‌های آتی بر اساس عوامل محیطی ارزیابی می‌شود.

۶- توانمندی‌های داخلی تعیین می‌شود.

۷- یکی از استراتژی‌ها بر اساس فرصت‌های محیطی و توانمندی‌های داخلی انتخاب می‌شود.

انتخاب استراتژی‌های سازمان به این صورت است که در ابتدا میزان سرمایه گذاری و فعالیت‌های مربوط به آن گسترش می‌سازد و از استراتژی توسعه استفاده می‌شود. سپس نوبت به کاهش میزان سرمایه گذاری خواهد افتاد که مربوط به استراتژی کاهش است و در نهایت نیز می‌بایست ثابت نسبی در مورد میزان فعالیت‌ها و سرمایه گذاری شرکت‌ها داشت و وضع موجود باید حفظ شود.

در طرح برنامه ریزی استراتژیک جنرال موتورز هدف اصلی دنبال کردن فعالیت‌هایی است که جذابیت بیشتری دارند و شرکت نیز از عهده اجرای آن بر خواهد آمد.

شرکت این عقیده را دارد که اگر فعالیتی نه جذابیت دارد و نه توانمند است، اجرای آن می‌بایست حذف شود. در صورتی که جذابیت و فرصت محیطی وجود داشته باشد اما میزان توانمندی داخلی کم باشد نیاز است که از استراتژی بهبود توانمندی استفاده کرد. در صورتی مدیریت راهبردی چیست که توانمندی وجود دارد اما از جذابیت و فرصت محیطی کمی برخوردار است می‌بایست استراتژی ایجاد جذابیت و فرصت محیطی ایجاد شود.

مدل برنامه ریزی استراتژیک پورتر:

در مدل برنامه‌ریزی استراتژیک پورتر اولین موضوع متمایز سازی است. این روش می‌گوید می‌بایست محصولی متفاوت عرضه شود که کیفیت بی‌نظیری دارد، طراحی بالایی برای آن در نظر گرفته است، عملکردی فوق العاده دارد و به طور طبیعی از نظر قیمت نیز در شرایط گرانی قرار گرفته است. این استراتژی به طور کلی بر پایه تحقیق و توسعه و نوآوری گام بر می‌دارد. عامل کلیدی دوم در مدل پورتر تعریف رهبری در هزینه است. به طوری که با کاهش قیمت محصول رقابت در وضعیت بهتری قرار بگیرد و شرکت از رقبای خود پیشی بگیرد.

هزینه‌های تولید در این زمینه کاهش پیدا می‌کند و به طبع قیمت محصول نیز کاهش می‌یابد. مزایای تولید نسبت به مقیاس بررسی می‌شود. فروش محصول در تعداد زیاد رخ می دهد و سود دهی بالاتر است.

تعریف تمرکز در راستای برنامه ریزی استراتژیک پورتر به صورتی است که یک بخش از بازار به شکل متمرکزتر بررسی شود و بهترین خدمات به این بخش ارائه شود. این استراتژی کسب و کارها را از یک بخش بزرگ به یک بازار کوچک خواهد رساند. این استراتژی با استراتژی های قبلی ترکیب می شود و در نهایت رهبری هزینه بر تولید مقیاس بررسی می شود.

چارچوب اصلی برنامه ریزی استراتژیک پورتر به این صورت است که ۵ نیروی رقابتی برای ورود و عدم ورود به صنعت جدید در نظر گرفته می‌شود. جمع این نیروها سبب جذابیت صنعت می‌شود. از سوی دیگر طراحی برنامه ریزی استراتژیک لیستی از عوامل قدرت یا ضعف را در هر صنعت مشخص می‌سازد. پس از آن امتیازبندی و تجزیه و تحلیل صورت می‌گیرد و برخی از مدل‌ها مشخص یا تقویت می‌شود و حفظ در راستای تقویت مدل‌ها شکل می‌گیرد.

جمع بندی:

در برنامه ریزی استراتژیک مهمترین رکن مدلسازی فرآیند و شبیه سازی روش های موجود در سازمان است که در نهایت بر اساس رویکرد و تجارت بررسی می شود. بهترین مدل برای برنامه ریزی و اجرای هدف نیز در سازمان ها وجود دارد که وابسته به هدف اصلی سازمان انتخاب می شود.

در مدل برنامه ریزی استراتژیک یک سری رویکرد رقابت پذیری وجود دارد که مجموعه‌ای تعهدات را شکل می‌دهد و در نهایت نیز می‌تواند بازده بالاتری را فراهم سازد.

کاروکسب دوره‌های آموزشی متنوعی را در حوزه‌های تحلیل کسب‌وکار، هوش تجاری، مدیریت فرایند، مدیریت پروژه، مدیریت چابک و . برگزار می‌کند. جهت آشنایی با دوره‌های آموزشی کاروکسب از تقویم دوره‌های آموزشی بازدید نمایید.

مدیریت راهبردی

راهبرد؛ راهي است كه رسيدن به هدف را تضمين نموده و جهت‌گيري سازماني را براي بكارگيري توانمندي سازماني و بهره­گيري از فرصت­ها فراهم مي‌سازد و مدیریت راهبردی؛ مديريت، هدايت و كنترل سازمان به‌نحوي كه بتواند واكنش مناسب و سريع در برابر تغييرات محيط دروني و بروني سازمان نشان داده و درشرايط ايده‌آل تغييردهنده محيط دروني و يا بروني آن باشد.

همه سازمان ها برای بهبود بهره وری، ارتقای کارآیی و اثر بخشی سازمانی خود نیازمند به ایجاد تفکر خلاق در همه عرصه های سازمانی هستند. پیشرفت‌های اخیر در عصر انفجار اطلاعات باعث شده سازمان‌ها برای همگام بودن با اوضاع متغییر مجبور به ایجاد نوآوری و تغییر وتحول در سازمان هستند. مطالعات انجام شده پیرامون مبحث تکنیک­های کاربردی تفکر خلاق ما را به این نتیجه رهنمون کرد که فکرسازی و ایجاد فکر نو از طریق تکنیک­های تفکر خلاق در اتاق فکر سازمان­ها، قبل از هر چيز مستلزم تغيير در نگرش فکری و فرهنگي مدیران است و زمانی این شیوه اندیشیدن شکل می­گیرد که باورها، ارزش­هاي مشترك و رفتار اعضاي اتاق فکر سازمان تغییر کرده باشد و این مهم مي‌تواند نقطه شروعي در راستای حركت و پويايي در اتاق­های فکر و توسعه و پيشرفت به شمار آيد. در واقع بکارگیری تکنیک­های تفکر خلاق از اساسي‌ترين زمينه‌هاي تغيير و تحول در اتاق فکر سازمان­ها است. بکارگیری تکنیک­های کاربردی تفکر خلاق درسازمان­ها از نظر ابعاد ساختاری و محتوایی، نیازمند نهادینه شدن نظام پیشنهادها، مدیران خلاق و برنامه­های تشویقی و تبلیغی، آموزش شیوه­های حل مسئله، حمایت از ایده­های خلاقانه و مبتکرانه است. ضمن این که برگزاری کارگاه­­های فکرسازی و تفکر خلاق، آموزش روش­های مهارت اندیشیدن به­وسیله استادان هیات علمی دانشگاه های معتبر و پرورش و جذب نخبگان از الزامات بکارگیری تکنیک­های تفکر خلاق و در راستای فرایند فکرسازی اتاق فکر سازمان­ها است. بکارگیری تکنیک­های کاربردی تفکر خلاق در اتاق فکر سازمان­ها مي­تواند به ارتقاي کميت و کيفيت خدمات، کاهش هزينه­های اجرایی، جلوگيري از اتلاف منابع، کاهش بروکراسی، مشارکت و ايجاد مدیریت راهبردی چیست انگيزش و رضايت شغلي در کارکنان کمک کرده و در نهایت زمینه بهره­وري سازمان­ها را در پی خواهد داشت.

مدیریت راهبردی چیست


با سلام خدمت شما دوست عزیز از انتخاب شما متشکرم .
محمد کمالی
دانشجوی رشته روابط عمومی الکترونیک

گالری عکس

گالری تصاویر

اسلاید شو

اصطلاح مدیریت راهبردی

مرکب از دو واژه مدیریت و راهبرد است که لازم است هر کدام جداگانه تعریف شود:

1- مدیریت : مدیریت را فرایند یا فراگرد بکارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام آموزشی می گویند که از طریق برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج امکانات و منابع، هدایت و کنترل عملیات برای دستیابی به اهداف تعیین شده صورت می گیرد.

وظایف مدیریت : برنامه ریزی – سازماندهی – بسیج امکانات مادی و انسانی – هدایت و هماهنگی – کنترل و ارزیابی.

2- استراتژی یا راهبرد: علم وهنر بکارگیری نیروی بازوی جنگجو برای محافظت و نجات امکانات در یک جنگ می باشد. راهبرد یا راهبردها حاصل فرایند برنامه ریزی راهبردی یا بینش و تجربه شخص کارآفرین است.

راهبرد عبارت است از برنامه ریزی جامع ،منسجم و کامل که برای تحقق اهداف اساسی سازمان تدوین می گردد. بنابراین راهبرد نوعی برنامه است که برای نیل به مقاصد و اهداف اصلی سازمان تدوین می شود و تعیین کننده نوع خدمات یا محصولاتی است که سازمان به جامعه عرضه می کند و الگوی نحوه پاسخگویی سازمان به محیط را شکل می دهد. همچنین راهبرد کارکنان و سایر منابع سازمان را با توجه به چالشها و مخاطرات موجود در محیط برای نیل به اهداف کلی سازمان بسیج می کند.

1- راهبرد جهت گیریهای عمده سازمان را معین می کند.

2- رهنمودهایی برای تخصیص منابع در مسیر کسب هدفهای بلند مدت سازمانی ارائه می مدیریت راهبردی چیست مدیریت راهبردی چیست دهد.

3- راهبرد سازمان را به یک محیط رقابتی خاص هدایت می کند.

4- راهبرد برنامه ریزی مدیران برای تطبیق نقاط قوت و ضعف سازمان با فرصتها و تهدیدهای محیطی را معین می کند.

عبارت است از هنر و علم تدوین، اجرا و ارزیابی تصمیمات وظیفه ای چند بعدی (در امور مدیریت،

بازاریابی، مالی، تحقیق و توسعه سیستمهای اطلاعات رایانه ای) که سازمان را قادر می سازد به اهداف بلند مدت خود دست یابد.

ویژگیهای مدیریت استراتژیک

1- فرایند مدیریت راهبردی چیست مدیریت راهبردی به بهینه نمودن موقعیت شرکت در محیط رقابت کمک می کند.

2-به مدیران توانایی پیش بینی دقیقتر تغییرات و دگرگونیها را اعطا می کند.

3- آمادگی سازمان را در مقابل رویدادهای غیرقابل انتظار درونی (سازمان) و بیرونی آن را افزایش می دهد.

نکته: مدیریت راهبردی حاصل جمع و نتیجه ادغام فرایندها و رویکردهایی مانند طرح ریزی (برنامه ریزی بلند مدت)، مدیریت سرمایه گذاری جدید، طرح ریزی، برنامه ریزی و بودجه بندی و سیاست بازرگانی است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا